Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

Πως θα γίνει η παρακράτηση των αποδοχών ου ν. 4024/2011 που αναλογούν στο χρονικό διάστημα από 1.11.2011 μέχρι και τον πρώτο μήνα εφαρμογής του

Πως θα γίνει η παρακράτηση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και διατάξεις για την εφαρμογή του νέου μισθολογίου- προαγωγών στο δημόσιο. Ορίζεται ότι οι τυχόν διαφορές αποδοχών, λόγω μείωσης αυτών από την εφαρμογή του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 που αναλογούν στο χρονικό διάστημα από 1.11.2011 μέχρι και τον πρώτο μήνα εφαρμογής του, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τη μισθοδοσία μηνός Απριλίου 2012, παρακρατούνται ισόποσα από τη μισθοδοσία των επόμενων μηνών και μέχρι το μήνα Ιούνιο 2012.
Ορίζονται επίσης για τους υπαλλήλους του υπουργείων Εσωτερικών οι απολαβές για την διεξαγωγή εκλογών. Χορηγείται ειδική εκλογική αποζημίωση έως 500 ευρώ ανά υπάλληλο και 24 εκατ. ευρώ συνολικά.
Επίσης μειώνεται κατά 5% η αντιμισθία των δημάρχων και στον αντιπεριφερειάρχη καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το 75% της αντιμισθίας του περιφερειάρχη και στον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το 50% της αντιμισθίας του περιφερειάρχη. Επίσης, οι αντιπεριφερειάρχες, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων, οι οποίοι λαμβάνουν αντιμισθία, δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των περιφερειακών ή δημοτικών συμβουλίων και των οικονομικών επιτροπών, καθώς και της επιτροπής ποιότητας ζωής των δήμων.
Στον ίδιο νόμο θα περιλαμβάνεται φορολογική διάταξη που θα ορίζει ότι ο υπόχρεος, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε το φύλλο ελέγχου, μπορεί, αν αμφισβητεί την ορθότητά του, να προτείνει τη Διοικητική επίλυση της διαφοράς μεταξύ αυτού και του αρμόδιου προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Εφ’ όσον η αμφισβητούμενη από τον υπόχρεο διαφορά του κύριου φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ, για την άσκηση προσφυγής του φορολογουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, απαιτείται, επί ποινή απαραδέκτου ασκήσεως της προσφυγής, να έχει προηγηθεί η αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς και η ολοκλήρωση αυτής, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμά της.
Επίσης, για το τέλος της ΔΕΗ ορίζεται ότι τα ποσά που εισπράττονται από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο μέχρι τις 5 του επομένου μήνα από το μήνα στον οποίο εισπράχθηκαν οι σχετικοί λογαριασμοί.
Προβλέπονται επίσης ρυθμίσεις θεμάτων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.). Το νομοσχέδιο ορίζει ότι κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που τα διαθέσιμα του Ενεργητικού του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ κατέλθουν του ορίου του 1% των καταθέσεων που αποτελούν την βάση υπολογισμού της εισφοράς, οι ετήσιες εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων θα αναπροσαρμόζονται έτσι ώστε η αναλογία να ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε ποσοστό 0,35%, μέχρις ότου αποκατασταθεί το ως άνω όριο του 1%..
Επίσης, τα διαθέσιμα κεφάλαια του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων που τηρούνται σε λογαριασμούς τρίμηνων προθεσμιακών καταθέσεων του ΤΕΚΕ στα συμμετέχοντα σε αυτό πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν σχηματισθεί από καταβληθείσες κάθε είδους εισφορές και πόρους από την αξιοποίηση της περιουσίας του, θα μεταφέρονται σταδιακά, με απόφαση του ΔΣ του ΤΕΚΕ και αφού λαμβάνονται υπ’ όψη οι εξελίξεις στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, στους ειδικούς λογαριασμούς του ΤΕΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα επενδύονται κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη υποπαράγραφο. Η εν λόγω μεταφορά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31.12.2025.


Πηγή:www.capital.gr
===================================
Αναδίπλωση Ετινγκερ για το τέλος ακινήτων
Την έντονη αντίδραση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή προκάλεσε νέα απάντηση του Γερμανού Επιτρόπου, αρμόδιου για θέματα Ενέργειας, Γκίντερ Ετινγκερ για το θέμα της είσπραξης του ειδικού τέλους ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Επικαλούμενος σχετική απάντηση του Επιτρόπου για το θέμα τον περασμένο Νοέμβριο, ο Έλληνας ευρωβουλευτής είχε σημειώσει πως η διακοπή της ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ [DEHr.AT] σε περίπτωση μη καταβολής του ειδικού τέλους παραβιάζει σχετική κοινοτική Οδηγία, ενώ με αφορμή την απάντηση Ετινγκερ ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας είχε κάνει λόγο για μία «πρώτη μικρή δικαίωση στον αγώνα που γίνεται για την κατάργηση του ειδικού τέλους ακινήτων».

Με νέα του ερώτηση προς τον Επίτροπο, ο κ. Χουντής ζητούσε:

α) την άμεση παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το χαράτσι μέσω της ΔΕΗ,

β) η Κομισιόν να εμποδίσει την «παράνομη και καταχρηστική» διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στους καταναλωτές αυτούς, που δέχονται να πληρώσουν την κατανάλωση ρεύματος αλλά όχι το φόρο, και

γ) να δοθεί η δυνατότητα επιστροφής των φόρων που, με παράνομες διαδικασίες και υπό την απειλή διακοπής της ηλεκτροδότησης, ήδη έχουν καταβληθεί από κάποιους καταναλωτές.

Στην απάντησή του ωστόσο, ο κ. Ετινγκερ εκτιμά ότι «το γεγονός ότι η οδηγία 2009/72/ΕΚ δεν περιέχει διατάξεις που εξαρτούν το δικαίωμα των καταναλωτών για καθολική υπηρεσία από τη φορολογική τους κατάσταση δεν συνεπάγεται, κατά την άποψη της Επιτροπής, κατ’ ανάγκη τα συμπεράσματα που διατύπωσε το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου όπως και μερίδα των ελληνικών ΜΜΕ».

Ο Γερμανός Επίτροπος προσθέτει ακόμη πως «η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τη μεταφορά της οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο, όπως και σε όλα τα άλλα κράτη μέλη της» και δηλώνει ότι «πριν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να τοποθετηθεί ως προς τις ερωτήσεις που έθεσε το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου στα σημεία 2 και 3».

Εντονη ήταν αντίδραση του κ. Χουντή που κατηγόρησε τον Επίτροπο για «απάντηση επιπέδου δικολάβου επαρχιακού δικαστηρίου, μνημείο στρεψοδικίας και ασάφειας». «'Οχι μόνο έχουν καταργήσει το ελληνικό Σύνταγμα και τους νόμους, αλλά παραβιάζουν ασύστολα και την κοινοτική νομοθεσία», σχολίασε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και στο ίδιο ύφος συμπλήρωσε: «Αν δεν μπορεί ο κ. Ετινγκερ να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των εκατομμυρίων ευρωπαίων πολιτών, καταναλωτών της ΔΕΗ, που απορρέουν άμεσα από την κοινοτική νομοθεσία και τα οποία παραβιάζονται, τότε θα ήταν προτιμότερο να προσφέρει μια ύστατη υπηρεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την παραίτησή του»
http://www.naftemporiki.gr
======================================

Δεν υπάρχουν σχόλια: