Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

Εφάπαξ ΔΕΗ: Κλειδί οι τελευταίες αποδοχές και τα έτη υπηρεσίας

«Φέσια» ύψους 20,5 δισ. ευρώ στο κράτος από Δημόσιους Οργανισμούς


Στα 20,5 δισ. ευρώ ανέρχονταν στο τέλος του 2011 τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης.
Από αυτά, περίπου 15 δισ. ευρώ αφορούν επιχειρήσεις που άμεσα ή έμμεσα ελέγχονται από το Ελληνικό Δημόσιο και περίπου 5 δισ. ευρώ αφορούν εγγυήσεις οι οποίες έχουν δοθεί στον ιδιωτικό τομέα.
Βάσει των στοιχείων, το μεγαλύτερο ανεξόφλητο υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 είχε ο ΟΣΕ με περίπου 8 δισ. ευρώ, ενώ το Αττικό Μετρό χρωστά 1,8 δισ. ευρώ και η ΔΕΗ 1,7 δισ. ευρώ.

===================================
Εφάπαξ ΔΕΗ: Κλειδί οι τελευταίες αποδοχές και τα έτη υπηρεσίας
Δύο είναι τα βασικά «κλειδιά» για τον υπολογισμό του «εφάπαξ» βοηθήματος που λαμβάνουν οι υπάλληλοι της ΔΕΗ (όσοι πρωτοασφαλίστηκαν πριν από την 1/1/1993) μετά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία και τη συνταξιοδότησή τους. Αυτά είναι οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα πριν από την έξοδο και τα χρόνια υπηρεσίας. Το «εφάπαξ» βοήθημα ισούται με το γινόμενο των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης επί τον αριθμό των ετών πραγματικής υπηρεσίας στη ΔΕΗ.
Οι τακτικές αποδοχές που χρησιμοποιούνται στον τύπο υπολογισμού περιλαμβάνουν το μισθολογικό κλιμάκιο του εργαζομένου και τα εξής επιδόματα: χρονοεπίδομα, ενιαίο πάγιο επίδομα, όπως επίσης το ανθυγιεινό και το επικίνδυνης εργασίας εφόσον ο συνταξιούχος λάμβανε τέτοια επιδόματα ως εργαζόμενος.
Στον τρόπο υπολογισμού υπάρχουν δύο πλαφόν. Τα έτη πραγματικής υπηρεσίας στη ΔΕΗ για τα οποία χορηγείται εφάπαξ βοήθημα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 30. Δηλαδή, όσοι έχουν πάνω από 30ετία, το «εφάπαξ» τους υπολογίζεται για 30 χρόνια. Επίσης ο ανώτατος μισθός επί του οποίου γίνονται κρατήσεις υπέρ του ταμείου πρόνοιας και ο οποίος χρησιμοποιείται στον υπολογισμό είναι 4.819 ευρώ. Οσοι λαμβάνουν υψηλότερους μισθούς τον τελευταίο μήνα πριν από την έξοδο θα πρέπει να υπολογίσουν το «εφάπαξ» τους με αυτό το ποσό.
Για ορισμένους παλιούς ασφαλισμένους, που είχαν προσληφθεί πριν από το 1986, συνυπολογίζονται και άλλα δύο επιδόματα (εφόσον τα λάμβανε ο συνταξιούχος ως εργαζόμενος): το επίδομα σταθμού παραγωγής και το επίδομα απομόνωσης. Πρόκειται κυρίως για ασφαλισμένους στα βαρέα και ανθυγιεινά. Τα επιδόματα αυτά υπολογίζονται ως χρόνος ασφάλισης πριν από τις 31/12/1986 με έναν ειδικό αλγόριθμο. Η μικρή διαφορά που προκύπτει προστίθεται στο γινόμενο, για να υπολογιστεί το τελικό ποσό.
Ενα μεσοσταθμικό ποσό «εφάπαξ» που χορηγεί ο τομέας πρόνοιας της ΔΕΗ είναι 85.000-87.000 ευρώ. Παρόλα αυτά, τον τελευταίο χρόνο υπάρχει σημαντική δυσκολία καταβολής του, λόγω ταμειακού ελλείμματος. Αυτήν τη στιγμή οι συσσωρευμένες αιτήσεις ξεπερνούν τις 850, ενώ οι οφειλές αγγίζουν τα 87.000.000 ευρώ. Το Ταμείο χρωστά «εφάπαξ» σε ασφαλισμένους που βγήκαν στη σύνταξη από τον Απρίλιο του 2010.
Σε κάθε περίπτωση, το βασικό δικαιολογητικό για να εισπράξει κανείς το «εφάπαξ» είναι η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας του τελευταίου μήνα, ενώ αν ο εργαζόμενος ή ο συνταξιούχος αποβιώσει πριν εισπράξει το «εφάπαξ», οι νόμιμοι κληρονόμοι του πρέπει να προσκομίσουν φορολογική ενημερότητα και πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών, εφόσον δικαιούνται και κύριας σύνταξης θανάτου.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ
===================================

Δεν υπάρχουν σχόλια: