Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Το θέμα συζήτησης στα καφενεία και στις παρέες είναι πόσους ψήφους θα πάρει.

Φέξε μου και γλίστρησα!!
Με εξώδικη πρόσκληση που απέστειλε στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της επιχείρησης, Αρθούρο Ζερβό, η διοίκηση του πρωτοβάθμιου σωματείου «Σπάρτακος», που εκπροσωπεί 3.500!!!!!!!!!!! εργαζομένους της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία, ζητεί την άμεση (εντός 10 ημερών) έναρξη των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή νέας επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας.
Στόχος είναι να αποφευχθούν δυσάρεστες «εκπλήξεις», που θα πηγάζουν από την εφαρμογή του δεύτερου Μνημονίου για τα εργασιακά, και συγκεκριμένα από την αναθεώρηση της λεγόμενης μετενέργειας.

===========================
Καραβασίλης : ομόφωνα η θυγατρικοποίηση της ΔΙΑΝΟΜΗΣ,........υποχρεώνει τη ΔΕΗ Α.Ε. να αποδίδει για την ανάκτηση του μεταβλητού κόστους των μονάδων παραγωγής των ιδιωτών παραγωγών το ποσό των €250 εκ. περίπου για το 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο 41

Συναδέλφισσες-φοι,

Την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. και συζητήθηκαν το παρακάτω θέματα της Η.Δ.:


1. «Ορισμός ιδιότητας Μέλους του Δ.Σ. Νέα σύνθεσή του. Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. και εκχώρηση αρμοδιοτήτων».
Νέο μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε. ορίστηκε στη Συνέλευση ο Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Παύλος Θωμόγλου.
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη

2. «Πρόσκτηση με απευθείας αγορά κατόπιν διαπραγματεύσεων του συνόλου των ιδιοκτησιών της οικιστικής περιοχής Τοπικής Κοινότητας Πτελεώνα και των κτηματικών περιοχών των Τοπικών Κοινωνιών Ερμακιάς, Σπηλιάς και Πτελεώνα του Δήμου Εορδαίας του Νομού Κοζάνης».
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη

3. «Ματαίωση του διαγ. αρ. 5316300/2011 για την εκτέλεση του έργου: διακίνηση 6,0Χ106 Μ3 στ. υπερκειμένου από την 1η λιγνιτική τομή του Ορυχείου Αμυνταίου και του διαγ. αρ. 5316301/2011 για την εκτέλεση του έργου: διακίνηση 20,0Χ106 Μ3 στ. σκληρού-ημίσκληρου υπερκειμένου από την 2η και 3η τομή υπερκειμένων του Ορυχείου Αμυνταίου».
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη

4. «Διαγ. αρ. ΔΥΠΟΡ-202006/10.12.2010 για την προμήθεια μεταλλικών ραούλων και γιρλαντών ραούλων ταινιοδρόμων του ΛΚΔΜ και του ΛΚΜ».
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη

5. «Διαγ. αρ. 5316308/2011 για την εκτέλεση του έργου: διακίνηση 31,0Χ106 Μ3 στ. υπερκειμένου και λιγνιτικού κοιτάσματος από την ευρύτερη περιοχή της εκμετάλλευσης Κομάνου του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη

6. «Σύμβαση αρ. 5386309/2008 για την εκτέλεση του έργου: διακίνηση 7,0Χ106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από την περιοχή του νέου κόμβου ταινιοδρόμων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου. Πρωτόκολλο φιλικού διακανονισμού επίλυσης διαφωνίας αναφορικά με την πιο πάνω σύμβαση».
Εάν ανοίξουμε τη διαδικασία φιλικού διακανονισμού και στα χωματουργικά, πιστεύω ότι θα έχουμε προβλήματα που αφορούν τη συνεργασία μας με εταιρίες, αλλά και τα οικονομικά μας.
Απόφαση Δ.Σ. – Κατά πλειοψηφία, δήλωσα ΑΠΟΧΗ

7. «Διαγ. αρ. ΔΜΚΘ-11115252 για την εκτέλεση του έργου: ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου-Μονάδα V-προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθείωσης καυσαερίων. Βασικές αρχές για την κατάρτιση των τευχών της διακήρυξης του πιο πάνω διαγωνισμού».
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη

Χαλκοκονδύλη 30, 104 32, Αθήνα - Τηλ.: 210-5239192 - Fax: 210-5292692 - e-mail: i.karavasilis@dei.com.gr
8. «Σύμβαση SMH-1 (1258101) για την εκτέλεση του έργου: ΥΗΕ ΣΜΟΚΟΒΟΥ-Κατασκευή σταθμού παραγωγής και συναφών έργων. Προμήθεια και εγκατάσταση κύριου και βοηθητικού Η/Μ εξοπλισμού. Τροποποίηση της διαδικασίας παραλαβής των εργασιών της πιο πάνω σύμβασης».
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη
9. «Διαγ. αρ. ΔΥΓΗΠ/ΥΑΠ-1 για την εκτέλεση του έργου: υδροδότηση ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ και Πτολεμαϊδας από δεξαμενές Δρεπάνου 110.000 m3 και 30.000 m3 προμήθεια , εγκατάσταση και δοκιμές αγωγών μεταφοράς νερού και συναφή έργα».
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη

10. «Συμμετοχή της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. στο δημόσιο διεθνή ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό που προκήρυξε το ΥΠΕΚΑ για την εκμίσθωση του δικαιώματος γεωθερμικού δυναμικού δημόσιων μεταλλευτικών χωρών στις περιοχές της λεκάνης Σπερχειού, Περ. Ενότητας Φθιώτιδας, Ακροποτάμου, Περ. Ενότητας Σερρών και Καβάλας, Σουσακίου, Περ. Ενοτήτων Δυτ. Αττικής και Κορινθίας και Ικαρίας, Περ. Ενότητας Ικαρίας”.
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη

11. «Απόσχιση του Κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. μαζί με τη ΔΔΝ της ΔΕΗ Α.Ε. συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ Α.Ε. και των συναφών με αυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ως άνω Μονάδων, με εξαίρεση τα ακίνητα και τα πάγια στοιχεία του Δικτύου Διανομής και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (εφεξής, συνολικά του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. και εισφορά του από τη ΔΕΗ Α.Ε. στην 100% θυγατρική της εταιρία ΔΕΗ ΡΟΔΟΣ Α.Ε.(μετονομαζόμενη κατά το Νόμο σε ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) με βάση τους Ν. 2166/1993, 2192/1920 και 4001/2011 ως ισχύουν».
Με διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών θεμάτων όπως ισχύουν για τους εργαζόμενους στη μητρική ΔΕΗ Α.Ε.
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη


12. «Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.»
Ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. ορίστηκε η 29η Μαρτίου 2012.
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη

13. «Ενέργειες για τη Διαχείριση της δαπάνης του ενεργειακού ισοζυγίου της εταιρίας».
Απόφαση Δ.Σ. - Ομόφωνη

Σημείωση:
Οι στρεβλώσεις της αγοράς ενέργειας με τη σκανδαλώδη επιδότηση των ιδιωτών υποχρεώνει τη ΔΕΗ Α.Ε. να αποδίδει για την ανάκτηση του μεταβλητού κόστους των μονάδων παραγωγής των ιδιωτών παραγωγών το ποσό των €250 εκ. περίπου για το 2012, σε μια περίοδο που τα οικονομικά της Επιχείρησης αγγίζουν το κόκκινο. Επιβάλλονται άμεσα αλλαγές στους κανόνες που διέπουν την αγορά Η/Ε προκειμένου να επιβαρυνθούν όλοι οι παραγωγοί με αυτό που τους αναλογεί και όχι η ΔΕΗ Α.Ε. να πληρώνει τα σπασμένα. Αυτό δεν είναι υγιής ανταγωνισμός. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη συνεργασία των ΓΔ/νσεων Ορυχείων και Παραγωγής, ώστε να έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή Η/Ε από λιγνίτες, γιατί αντιμετωπίζουμε προβλήματα τροφοδοσίας των μονάδων. Τα αποτελέσματα αυτά προέρχονται και από τη μεγάλη έλλειψη προσωπικού που παρουσιάζεται σε Ορυχεία, Σταθμούς Παραγωγής και Δίκτυα Διανομής. Πρέπει άμεσα να προσλάβουμε νέο προσωπικό. Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο που η Ιεραρχία της ΔΕΗ Α.Ε. έχει εναποθέσει τις ελπίδες της για αύξηση των κερδών και τη βελτίωση των οικονομικών στην παραγόμενη Η/Ε από λιγνίτες.Συναδελφικά,Γιάννης Καραβασίλης

============================
ΥΠΕΚΑ: Εντός χρονοδιαγραμμάτων η υλοποίηση των υποχρεώσεων στο πλαίσιο του μνημονίου
Εντός χρονοδιαγραμμάτων βρίσκεται η υλοποίηση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο πλαίσιο του Νέου Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου.

Οι υποχρεώσεις του ΥΠΕΚΑ, επισημαίνεται, περιλαμβάνουν τόσο οριζόντια μέτρα, όπως η μείωση λειτουργικών δαπανών, η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ, η αύξηση του ρυθμού απορρόφησης κονδυλίων από διαρθρωτικά ταμεία και η αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, όσο και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην ενέργεια, την περιβαλλοντική αδειοδότηση, την χωροταξία και πολεοδομία και τη διαχείριση αποβλήτων.

Ενδεικτικά οι αποφάσεις που καλείται να υλοποιήσει το ΥΠΕΚΑ, ορισμένες από τις οποίες περιλαμβάνονταν και στο πρώτο μνημόνιο, αφορούν μεταξύ άλλων:

- Στον τομέα της ενέργειας: Απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων, νομοσχέδιο για τη διατήρηση αποθεμάτων ασφαλείας καυσίμων, διαχωρισμό των δικτύων μεταφοράς και διανομής της ΔΕΗ (έχει ήδη υλοποιηθεί) και της ΔΕΠΑ και ιδιωτικοποίηση των δύο εταιριών, πρόσβαση ιδιωτών στη λιγνιτική παραγωγή της ΔΕΗ, πώληση λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ, σύνδεση των τιμολογίων ρεύματος με τις τιμές χονδρικής και απελευθέρωσή τους ως τον Ιούνιο του 2013, αναμόρφωση του συστήματος στήριξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με εισαγωγή αυτόματων μειώσεων στις τιμές αγοράς της πράσινης ενέργειας, προώθηση του προγράμματος «Ήλιος» (το σχετικό νομοσχέδιο έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο).

- Συγχωνεύσεις οργανισμών, μείωση λειτουργικών δαπανών, εφαρμογή της εργασιακής εφεδρείας. Σε αυτό το πλαίσιο προωθείται μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του υπουργείου από 28 κτίρια σε ένα, ένταξη 170 υπαλλήλων σε καθεστώς εφεδρείας, νέο οργανόγραμμα με κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων ενώ έχει ήδη προχωρήσει η συγχώνευση του ΕΚΠΑΑ με το ΙΓΜΕ.

- Αύξηση της απορρόφησης Κοινοτικών κονδυλίων: το 2011 οι δαπάνες τριπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2010 και η απορρόφηση έφθασε στο 24 %. Στόχος το 2012 είναι να φθάσει στο 40 %.

- Αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας-αποκρατικοποιήσεις: Έχουν μεταβιβασθεί οι συμμετοχές του δημοσίου σε ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΕΛΠΕ στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας ενώ εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την αξιοποίηση της έκτασης του Ελληνικού.

- Αδειοδότηση επιχειρήσεων: απλοποίηση διαδικασιών, εφαρμογή του νέου νόμου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση.

- Χωροταξία: επέκταση και ανάπτυξη του Κτηματολογίου, ολοκλήρωση των περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων, νέος τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών, μέτρα για τη διαχείριση των βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων, κ.α.
www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ
===========================
ΔΕΗ: Ανακοίνωση

Σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα αναφορικά με τα νέα τιμολόγια του 2012 για πελάτες Υψηλής Τάσης, η ΔΕΗ Α.Ε. επισημαίνει τα ακόλουθα:
• Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους πελάτες Υψηλής Τάσης της ΔΕΗ παρέμειναν «παγωμένες» από τον Ιούλιο του 2008.
• Το 2011 και το 2012, τόσο οι διεθνείς τιμές καυσίμων (φυσικού αερίου, πετρελαίου, κλπ) όσο και οι τιμές αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας στην χονδρεμπορική αγορά, έχουν ανέβει σημαντικά.
• Ειδικότερα για την Υψηλή Τάση:
- Από τον Ιανουάριο του 2011 βρισκόμαστε σε συνεχή διαβούλευση με όλους τους πελάτες μας.
- Ικανοποιήσαμε το σύνολο σχεδόν των αιτημάτων τους, όπως προκύπτει από τις τιμολογιακές προτάσεις που τους γνωστοποιήσαμε τον Ιούλιο του 2011, το Δεκέμβριο του 2011 και το Φεβρουάριο του 2012.
- Τα κοστολογικά στοιχεία των τιμολογίων Υψηλής Τάσης είχαν τεθεί υπόψη της ΡΑΕ ήδη από τον Απρίλιο του 2011 και τον Ιούνιο ολοκληρώθηκε ο έλεγχος τους. Όλες οι νεότερες προτάσεις μας γνωστοποιούνται ταυτόχρονα στη ΡΑΕ, και της παρέχεται κάθε διευκρίνιση που ζητείται.
- Στη βάση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, τα νέα τιμολόγια Υψηλής Τάσης θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν, τουλάχιστον, το κόστος της Επιχείρησης.
- Η μεσοσταθμική μεταβολή των τιμολογίων για το 2012 είναι της τάξης του 7% (και όχι 15% ή 20%), ενώ για αρκετούς πελάτες μας προκύπτουν μειώσεις.
Πηγή:www.capital.gr

==========================
Ο μεγαλο-οφειλέτης, που βαφτίζεται εθνικός ευεργέτης!

Στη χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας, το είδαμε και αυτό! Κάποιοι επιχειρούν να αναβιώσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη το παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, «Το ασχημόπαπο και ο κύκνος».
Πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί το μπαράζ δημοσιευμάτων τις περασμένες ημέρες υπέρ του επιχειρηματία, που – όπως αποκάλυψε η Ισοτιμία – χρωστάει στη ΔΕΗ πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ!
Κυριακάτικη Δημοκρατία και Κεφάλαιο χαρακτήρισαν τον Ευάγγελο Μυτιληναίο «αθόρυβο ευεργέτη», λέγοντας ότι έβγαλε από το ταμείο του 35 εκατομμύρια ευρώ μετρητά, για να πληρώσει φορτίο υγροποιημένου αερίου της Shell, που παρέδωσε στο ΔΕΣΦΑ. Υποστηρίζουν, μάλιστα, ότι «ένας μεγάλος Έλληνας επιχειρηματίας ευεργέτησε τη χώρα», όταν οι Τούρκοι έκλεισαν τους αγωγούς και ότι παρουσιάστηκε «εκεί που απέτυχαν οι άλλοι».
Ουδείς, όμως, λέει από πού βρέθηκαν αυτά τα χρήματα.
Ουδείς αναφέρει ότι, με αυτό τον τρόπο, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος – που θα λάβει το αέριο με τη μορφή swap από τη ΔΕΠΑ – πλήρωσε στην ουσία με τα χρήματα, που οφείλει στη ΔΕΗ και τα οποία δεν αποπληρώνει.

Ουδείς αναφέρει ότι με αυτό τον τρόπο, αφού η απόσβεση του φορτίου θα γίνει τους επόμενους μήνες από την ηλεκτροπαραγωγή, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος ανταγωνίζεται άνισα τις εταιρίες στις οποίες χρωστά αυτά τα ποσά,που στην ουσία, στο τέλος της ημέρας, πληρώνουμε από την τσέπη μας όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι.
Οι δύο αυτές αναφορές δεν είναι οι μόνες στα μέσα ενημέρωσης υπέρ του συγκεκριμένου επιχειρηματία. Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μπαράζ δημοσιευμάτων υπέρ του κ. Μυτιληναίου, που θυμίζουμε ότι χαρακτήρισε πρόσφατα «χρυσωρυχείο» για τις επιχειρήσεις του την επιστροφή στη δραχμή.
Το επικοινωνιακό αυτό μπαράζ παραπέμπει σε άλλο, γνωστό επιχειρηματία, που φιλοξενούνταν επί μακρόν με ευνοϊκά σχόλια σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα και οι εταιρίες του είχαν έντονη διαφημιστική παρουσία και τώρα διώκεται από την ελληνική δικαιοσύνη…
Σε κάθε περίπτωση, είναι τουλάχιστον προκλητικό να βαφτίζουμε «εθνικό ευεργέτη», τον επιχειρηματία, που λειτουργεί βασιζόμενος στα χρέη του προς δημόσιες επιχειρήσεις, που επιλέγει να μην εξοφλεί.

=============================
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ : Ανακοίνωση
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο διεξαγωγής έρευνας, η οποία διενεργήθηκε αυτεπάγγελτα εξ αφορμής διαφόρων δημοσιευμάτων για 1) τις σχέσεις ΔΕΗ – ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ μετά τη λήξη της σύμβασης Pechiney το 2006 και 2) το καθεστώς λειτουργίας της μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας της θυγατρικής εταιρίας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., η Εισαγγελία Εφετών και το Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος, μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, απεφάνθησαν ότι δεν έχει λάβει χώρα καμία αξιόποινη πράξη και ότι οι υποθέσεις δεν χρήζουν καν περαιτέρω ανακριτικής διαδικασίας και τίθενται στο αρχείο. Στην προκαταρκτική εξέταση, εκτός του ελέγχου των σχετικών εγγράφων, κλήθηκαν και κατέθεσαν μάρτυρες από τη ΔΕΗ, την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, εμπλεκόμενους φορείς και τα αρμόδια ρυθμιστικά όργανα. Η απόφαση αυτή αποδεικνύει για μια ακόμη φορά την ορθότητα της λειτουργίας της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, που, όπως και όλες οι θυγατρικές του Ομίλου, ακολουθεί πιστά το γράμμα του νόμου και εφαρμόζει την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο Όμιλος εκφράζει την αμέριστη εμπιστοσύνη του στην ελληνική δικαιοσύνη, ενώ επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματος του, προκειμένου να διαφυλάξει τη λειτουργία του και να συνεχίσει να στηρίζει την Ελληνική Οικονομία, την επιχειρηματικότητα, τους μετόχους του και τους περισσότερους από 2.500 εργαζομένους του. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:κα Κατερίνα Μουζουράκη, Προϊστάμενος Γραφείου Τύπου και ΜΜΕ Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, τηλ. 210 6877484, φαξ. 210 6877400, e-mail katerina.mouzouraki@mytilineos.gr. O Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας & Μεταλλείων, Ενέργειας και Έργων EPC. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι Εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά το 1 δις ευρώ και απασχολεί περίπου 2.500 άμεσους και πολύ περισσότερους έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ομίλου στη διεύθυνση www.mytilineos.gr.
=================================
1.980 ευρώ μάζεψε το ΠΑΣΟΚ όλο το 2011 από οικονομική εξόρμηση!


Το θέμα συζήτησης στα καφενεία και στις παρέες είναι πόσους ψήφους θα πάρει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: