Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔEH, «άνευ ελαχίστου τιμής».Ανακοινώθηκαν οι σύμβουλοι για τις αποκρατικοποιήσεις ΔΕΗ( Shearman Sterling LLP) (Κυριακίδη

Ανακοινώθηκαν οι σύμβουλοι για τις αποκρατικοποιήσεις ΕΛΠΕ - ΔΕΗ
Τους συμβούλους για την αποκρατικοποίηση 9 εταιριών, μεταξύ των οποίων τα ΕΛΠΕ και η ΔΕΗ ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση. Η διαδικασία διορισμού των συμβούλων, που έγινε με τη συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας Αποκρατικοποιήσεων και του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), βρίσκεται σε εξέλιξη και πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι και τα τέλη Μαρτίου, όπως προβλέπεται και στο μνημόνιο που ψηφίστηκε την Κυριακή από τη Βουλή.
Ειδικότερα, στα ΕΛΠΕ ορίζεται η δικηγορική εταιρία «Baker & McKenzie», ενώ στη ΔΕΗ νομικός σύμβουλος επί θεμάτων διεθνούς δικαίου τοποθετείται η «Shearman Sterling LLP» και επί εθνικού δικαίου η «Κυριακίδης Γεωργόπουλος & Δανιόλος Ησαΐας Δικηγορική Εταιρεία».
Για το Κοίτασμα Ν. Καβάλας ορίζονται τεχνικοί σύμβουλοι οι εταιρείες «SHAW CONSULTANTS INTERNATIONAL Inc.» και_«PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING GmbH», νομικός σύμβουλος επί θεμάτων ελληνικού δικαίου η «Καρατζά και Συνεργάτες» και επί θεμάτων αλλοδαπού και ευρωπαϊκού δικαίου η «Dla Piper».
Ως προς τις υπόλοιπες προς αποκρατικοποίηση εταιρίες, η κυβέρνηση ανακοίνωσε:
ΕΥΔΑΠ & ΕΥΑΘ
Την προς τον σκοπό της πώλησης έως και του συνόλου των μετοχών της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, κυριότητας του Δημοσίου, ανάθεση:
- στη δικηγορική εταιρία «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ – ΒΕΚΡΗΣ – ΜΠΕΡΣΗΣ – ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ – ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ – ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ – ΙΩΑΝΝΟΥ» του έργου του νομικού συμβούλου επί θεμάτων ελληνικού δικαίου.
- στη δικηγορική εταιρία «ΑLLEN & OVERY LLP» του έργου του νομικού συμβούλου επί θεμάτων αλλοδαπού και ευρωπαϊκού δικαίου.
- στην τεχνική εταιρία «HYDER CONSULTING UK LTD»_του έργου του τεχνικού συμβούλου.
ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
Την προς τον σκοπό της πώλησης έως και του συνόλου των μετοχών της ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ, κυριότητας της εταιρίας Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., ανάθεση:
- στην κοινοπραξία των δικηγορικών εταιριών « Χ&Σ Δημητρίου και Συνεργάτες» και «Δ.Ν. Τζουγανάτος και Συνεργάτες» του έργου του νομικού συμβούλου επί θεμάτων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου.
- στην κοινοπραξία των εταιρειών «KANTOR MANAGEMENT CONSULTANTS S.A.» και «H2 GAMBLING CAPITAL LTD» του έργου του τεχνικού συμβούλου.
ΟΛΠ, ΟΛΘ και Περιφερειακοί Λιμένες
Την προς τον σκοπό της πώλησης έως και του συνόλου των μετοχών των ΟΛΠ και ΟΛΘ, καθώς και των Περιφερειακών Λιμένων, κυριότητας του Δημοσίου, ανάθεση:
- Στη δικηγορική εταιρία «ΑΛΕΞΙΟΥ – ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ» του έργου του νομικού συμβούλου επί θεμάτων ελληνικού δικαίου.
- Στη δικηγορική εταιρία «FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP» του έργου του νομικού συμβούλου επί θεμάτων αλλοδαπού και ευρωπαϊκού δικαίου.
-Στις εταιρίες «HPC Hamburg Port Consulting GmbH» και «Marnet Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία» του έργου του τεχνικού συμβούλου.
ΕΛΤΑ
Την προς τον σκοπό της πώλησης μετοχών της ΕΛΤΑ, κυριότητας του Δημοσίου, ανάθεση στη δικηγορική εταιρία Γ. ΚΑΛΛΙΜΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ – Α. ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (KLC ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) του έργου του νομικού συμβούλου επί θεμάτων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
Την προς τον σκοπό της αποκρατικοποίησης των Περιφερειακών Αεροδρομίων, ανάθεση:
-στην κοινοπραξία των δικηγορικών εταιριών «ΜΑΡΙΑ Ι. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΤΕΡΙΝΑ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ – Κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» - «ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» του έργου του νομικού συμβούλου επί θεμάτων ελληνικού δικαίου.
- στη δικηγορική εταιρία_«NORTON ROSE LLP»_του έργου του νομικού συμβούλου επί θεμάτων αλλοδαπού και ευρωπαϊκού δικαίου.
-στην κοινοπραξία των εταιρειών «Lufthansa Consulting GmbH» «Γραφείο Δοξιάδη Σύμβουλοι για Ανάπτυξη & Οικιστική Α.Ε.» και «Alanna Consulting Group»_του έργου του τεχνικού-κυκλοφοριακού συμβούλου.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ
Την προς το σκοπό της αξιοποίησης της συμμετοχής του Δημοσίου στην εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΡΟΜΟΙ Α.Ε., της οποίας η σύσταση αποφασίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 174/12.05.2011 απόφαση ΔΕΑΑ και στην οποία πρόκειται να μεταβιβασθούν δικαιώματα, δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου, που απορρέουν από:
(i) τις πέντε υφιστάμενες συμβάσεις παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων που αναφέρονται στην 174/12.05.2011 απόφαση ΕΑΑ, (ii) την από 3/1/1996 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της εταιρείας «ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.» (Ν. 2395/1996), (iii) της από 23/5/1996 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» (Ν. 2445/1996) και (iv) δικαιώματα του Δημοσίου από την ανάθεση από το Δημόσιο με σύμβαση παραχώρησης της δραστηριότητας επί άλλων αυτοκινητοδρόμων και μεταφορικών υποδομών, περιλαμβανομένης της δραστηριότητας επί του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός», ανάθεση:
- στην ένωση των δικηγορικών εταιριών «ΤΣΙΜΠΑΝΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ» και «ΖΕΜΠΕΡΗΣ, ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» του έργου του νομικού συμβούλου επί θεμάτων ελληνικού δικαίου.
- Στη δικηγορική εταιρία «SNR DENTON» του έργου του νομικού συμβούλου επί θεμάτων αλλοδαπού και ευρωπαϊκού δικαίου.
- στις εταιρίες παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου_«STEER DAVIES & GLEAVE LTD» και «ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΠΕ» του έργου του τεχνικού συμβούλου.
Οι αμοιβές και δαπάνες των ως άνω συμβούλων θα εξετάζονται και θα εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Έγκρισης Πληρωμών, η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 174/12.05.2011 απόφαση της ΔΕΑΑ.
Την εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών να διαπραγματευθεί και να καθορίσει τους όρους των συμβάσεων με τους ανωτέρω συμβούλους, καθώς και να τις υπογράψει για λογαριασμό του Δημοσίου.
Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες σχετικά με τις ΕΥΔΑΠ & ΕΥΑΘ, το ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ, τους ΟΛΠ, ΟΛΘ και Περιφερειακούς Λιμένες, τα ΕΛΤΑ, ΕΛΠΕ, ΔΕΗ καθώς και τα Περιφερειακά Αεροδρόμια αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Έγκρισης Πληρωμών ορίζεται η αντίστοιχη που συστάθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 188/15.09.2011 απόφασης ΔΕΑΑ.
====================================
Χρύσα Λιάγγου: Μετ’ εμποδίων οι αποκρατικοποιήσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Περαιτέρω καθυστέρηση στην ιδιωτικοποίηση της ΔEΠA (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου) και του ΔEΣΦA (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Aερίου) και πιθανή πυροδότηση νέων αντιδράσεων στη διαδικασία πώλησης των λιγνιτικών μονάδων της ΔEH, που φαίνεται να έχει πάρει τον δρόμο της, θα προκαλέσουν οι σχετικές δεσμεύσεις του νέου Mνημονίου, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς. Σε ό,τι αφορά τη ΔEΠA, επισημαίνουν τη σαφήνεια του Mνημονίου στην απαίτηση για έναρξη της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης μετά την ολοκλήρωση του διαχωρισμού των δραστηριοτήτων παραγωγής και δικτύων. O όρος αυτός, όπως αναφέρουν παράγοντες της ενεργειακής αγοράς, δεν αφήνει κανένα περιθώριο διαπραγματεύσεων με την Kομισιόν για την από κοινού πώληση της εταιρείας, διαδικασία που προώθησε η κυβέρνηση με πράξη νομοθετικού περιεχομένου και στην οποία έχει αντιδράσει ήδη η E.E.
Tο γεγονός ότι ο ΔEΣΦA λειτουργεί ήδη ως ανεξάρτητη εταιρεία διευκολύνει το χρονοδιάγραμμα που θέτει το Mνημόνιο για την πιστοποίησή του μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του έτους. H διαδικασία της ιδιωτικοποίησης της ΔEΠA θα πρέπει, σύμφωνα με τους όρους των δανειστών, να ξεκινήσει αμέσως μετά την πιστοποίηση του ΔΕΣΦΑ από τη Pυθμιστική Aρχή Eνέργειας, που σημαίνει νέα καθυστέρηση. Στο διάστημα αυτό θεωρείται εύλογο ότι η κυβέρνηση θα προωθήσει νέα ρύθμιση που θα ακυρώνει την πράξη νομοθετικού περιεχομένου για ξεχωριστή πώληση των δύο εταιρειών.
Aνησυχίες έχει προκαλέσει στην αγορά ο όρος του Mνημονίου για την πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔEH, «άνευ ελαχίστου τιμής». O όρος αυτός δεν ήταν γνωστός μέχρι σήμερα, αν και κάποιες εκτιμήσεις τον εμφανίζουν προσυμφωνημένο με την κυβέρνηση. Στις προβλέψεις για διάθεση υδροηλεκτρικής παραγωγής σε ιδιώτες, αναφέρει ότι αυτή μπορεί να γίνει παράλληλα με τη διάθεση λιγνιτικών μονάδων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα την οδηγήσει σε καθυστέρηση και δεν θα εμποδίσει την πώλησή τους «άνευ ελαχίστης τιμής».
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στη δημοπρασία για τη διάθεση σε ιδιώτες λιγνιτικών μονάδων της ΔEH, δεν θα απαιτηθεί κατώτατο τίμημα που θα στηριχτεί σε κάποια αποτίμηση, γεγονός που θεωρείται βέβαιο ότι θα προκαλέσει νέες αναταραχές και αντιδράσεις.
H συμφωνία με την Kομισιόν προβλέπει την πώληση των μονάδων Μελίτη 1 ισχύος 289 MW, Μεγαλόπολη 3 ισχύος 255 MW, Αμύνταιο 1 ισχύος 273 MW και Αμύνταιο 2 ισχύος 273 MW. Εκτός από τις πωλήσεις, η πρόταση της Κομισιόν προβλέπει την εκχώρηση από τη ΔΕΗ λιγνιτικής ισχύος από τις μονάδες Καρδιά 1 και Καρδιά 2 καθαρής ισχύος 275 MW η κάθε μία. Σε περίπτωση που δεν εκφραστεί ενδιαφέρον για εκχώρηση ισχύος, προς πώληση θα διατεθούν και οι δύο αυτές μονάδες. Σε εξέλιξη βρίσκεται η βολιδοσκόπηση της αγοράς από την E.E., διαδικασία κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.
H σύνδεση πάντως της πώλησης και με υδροηλεκτρική παραγωγή εκτιμάται ότι θα ενισχύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον. Δεδομένη θεωρείται η συμμετοχή στη διαβούλευση της Elpedison, δηλαδή του κοινού σχήματος των Ελληνικών Πετρελαίων με την ιταλική Edison και την Ελλάκτωρ, της Ηρων, δηλαδή της εταιρείας του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Gaz de France Suez, αλλά και της Protergia του ομίλου Μυτιληναίου.
Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις του νέου Mνημονίου για τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, πηγές του YΠEKA και της PAE διευκρινίζουν ότι δεν προβλέπονται νέες αυξήσεις μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους. H προθεσμία, όπως διευκρινίζουν, τίθεται από το Mνημόνιο για την έκδοση υπουργικής απόφασης που θα προβλέπει τη σύνδεση χονδρικής και λιανικής αγοράς από το δεύτερο εξάμηνο του 2013 με εξαίρεση τα τιμολόγια των ευπαθών ομάδων.
(ΠΗΓΗ: Καθημερινή, 15/2/2015)


=====================================
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Γ . ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ


Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΛΙΩΣΕΙ
Η ΑΔΙΚΙΑ ΘΑ ΣΑΣ ΠΝΙΞΕΙ
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΑΣ
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΛΕΦΤΑ
Κύριε Υπουργέ,
Ο κόσμος της εργασίας
Οι απόμαχοι της δουλειάς εξαιτίας της ενδοτικότητας αλλά και της ανικανότητας της κυβέρνησης σας αλλά και εσάς του ίδιου σαν να είναι μπάζα και σκουπίδια έχουν πεταχτεί στο περιθώριο και τα αζήτητα της ζωής.
Ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ εξαιτίας της πλήρους ασέβειας στους νόμους και τα όσα αυτοί ορίζουν για το ασφαλιστικό της ΔΕΗ (που γνωρίζεται πολύ καλά ότι όχι μόνο δεν είναι ελλειμματικό αλλά απεναντίας έχει τεράστια περιουσία που σύμφωνα με την τελευταία αναλογιστική μελέτη ξεπερνά τα 11,9 δις που σημαίνει ότι τα οποία χρήματα για τις συντάξεις μας αλλά και την ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη αντλούνται από εκεί απομειώνοντας την περιουσία μας που είναι ενσωματωμένη στην περιουσία της ΔΕΗ, άρα δεν επιβάρυναν κανένα πολίτη) κατάντησαν ζητιάνοι και ανασφάλιστοι, χωρίς φάρμακα, χωρίς περίθαλψη και χωρίς ΕΦΑΠΑΞ.
Τώρα, σαν να μην έφταναν αυτά και σαν να μην αρκούσαν οι αλλεπάλληλες μειώσεις που έχουν υποστεί οι συντάξεις μας ετοιμάζεστε να τις ξαναμειώσετε κατά 20%.
Με βάση αυτό σας ρωτάμε κύριε Υπουργέ:
Δε φτάνει που παρανομήσατε και βάλατε πλαφόν στον Πάγιο Πόρο τα 600 εκατ. € , μήπως σκέπτεστε μειώνοντας τις κύριες συντάξεις μας να μειώσετε ακόμα πιο πολύ (να περικόψετε δηλαδή από τα 600 εκατ. €) τον Πάγιο Πόρο;

ΑΝ ΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ
ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΟ
ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ - ΠΟΣ/ΔΕΗ

========================
ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΟ-ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΤΗΣ ΕΤΕ/ΔΕΗ
ΑΦΟΥ ΠΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗ ΦΑΚΑ ΝΑ ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΟ ΤΥΡΙ
(ΣΕΝΤΖ ΔΕΝ ΑΦΗΣΑΝ ΣΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ…..)

Με γελοίο τρόπο και συμπεριφορά χαζού παιδιού προσπαθούν να κουκουλώσουν τις βρωμιές τους πετώντας την μπάλα αλλού λέγοντας με κλάματα
˝ Μα κυρία δεν κλέβαμε μόνο εμείς ˝
Βρε λαμόγια της ΕΤΕ ΚΑΤΣΙΝΗ ΚΑΡΡΑ και ΜΙΧΑΛΑΤΟ με τέτοιες ηλιθιότητες κυκλοφορώντας παραπλανητικές ανακοινώσεις στο ΙΝΤΕRNET νομίζετε ότι θα σωθείτε;
Είστε πολύ αφελείς και για κλάματα
Επειδή το καλαμπούρι μαζί σας παρατράβηξε
Απαντήστε λαμογια:
Αληθεύει ότι το Σάββατο 21 Ιανουαρίου στις 7:15 το βράδυ αφού νύχτωσε για τα καλά περάσατε την πόρτα της ΓΕΝΟΠ και σε λίγο ήρθε και η υπάλληλος;
Αληθεύει λαμογια ότι στις 8:30 σαράντα ΠΑΣΚΙΤΕΣ σας τσάκωσαν κρυμμένους και κλειδωμένους μέσα στο ταμείο της ΕΤΕ να κάνετε ˝κοπτοραπτικη ˝ στα οικονομικά στοιχεία της ΕΤΕ μια και από Δευτέρα ξεκινούσε ο έλεγχος της εξελεγκτικής επιτροπής;
Πείτε ρε λαμογια
Είναι έτσι η όχι;
Αν είναι έτσι απαντήστε ρε αδίστακτοι αλήτες τι γυρεύατε το Σάββατο βράδυ κλειδωμένοι μέσα στο ταμείο;
Ξέρετε ρε ποντίκια ποιοι κάνουν τις δουλειές τους βράδυ μέσα στο σκοτάδι;
Και να μην το ξεχάσουμε πότε γύρισε ο ταμίας από την Λευκάδα που είχε πει ότι δήθεν θα ήταν το Σαββατοκύριακο για να αποκοιμίσει και να παραπλανήσει τα μέλη του Δ.Σ που ανησυχούσαν για αλλοίωση ή κλοπή των στοιχείων;
Με τζετ ήρθε και συνελήφθη κλειδωμένος μέσα στο ταμείο;
ΟΥ ΝΑ ΧΑΘΕΙΤΕ
ΛΑΜΟΓΙΑ!!!
ΟΥ ΝΑ ΧΑΘΕΙΤΕ
ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ!!!
Να δούμε με τι μούτρα θα πάτε στους εργαζόμενους……
Αλλά τι λέμε εσείς δεν πηγαίνατε ποτέ;
Οι περιοδείες σας βέβαια μαθαίνουμε ότι είναι τόσες που στην κυριολεξία έχετε οργώσει όλη την Ελλάδα 1000 φορές …..
Θα επανέλθουμε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες όπως επίσης θα επανέλθουμε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το ποιο ΑΡΧΙΛΑΜΟΓΙΟ και ακόμα ποιοι και γιατί με νύχια και με δόντια στηρίζουν τα λαμογια της ΕΤΕ.
Όταν λέμε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες μιλάμε για ανατριχιαστικές στην κυριολεξία!!!
pontikos 1 pontikos02@gmail.com
========================
http://deinews.blogspot.com/


Γράφει ο Φώτης Μελέτης

Το τέλος για τους ντόπιους μνημονιακούς εκτελεστές της κυβέρνησης "ειδικού σκοπού" πλησιάζει…
Η τελευταία μεγαλειώδης συγκέντρωση χιλιάδων απλών πολιτών στο Σύνταγμα(και στην υπόλοιπη χώρα) αποδεικνύει ότι ο ελληνικός λαός είναι άκρως συνειδητοποιημένος και αποφασισμένος για τη μεγάλη ανατροπή και κυρίως δεν είναι απελπισμένος όπως θέλουν να τον παρουσιάζουν τα τηλεοπτικά μέσα των εργολάβων της διαπλοκής.
Ο θυμός, η οργή και η ελπίδα αποτελεί το καλύτερο μείγμα ώστε να παραμείνουμε αγωνιστικοί, δυνατοί και ψυχωμένοι απέναντι στην μειοψηφία των εκφραστών της τρόικας και φυσικά δεν τρομάζουμε από τα δακρυγόνα, τους κουκουλοφόρους και από τα ΜΑΤ του Παπουτσή.
Η συγκυβέρνηση των πρώην κομμάτων της εξουσίας και οι υποστηρικτές της βουλιάζουν συνεχώς και οι πολιτικάντικες απειλές τους δεν πείθουν ούτε πλέον τα στελέχη τους που λακίζουν καθημερινά προς τα νέα πολιτικά σχήματα.
Οι σημερινοί αποτυχημένοι πολιτικοί του ΠΑΣΟΚ, ΛΑΟΣ, ΝΔ που μας κυβερνούν στηρίζουν ποιους:
τους ανθρώπους(τραπεζίτες) που σου δανείζουν την ομπρέλα τους όταν έχει λιακάδα και την παίρνουν πίσω όταν αρχίζει να βρέχει!!!
Για τέτοιους...καλούς ανθρώπους μιλάμε!
Ισχυρές και κλειστές συντεχνίες δεν ήταν εκείνες που συκοφαντούσαν οι δημοσιογράφοι των εργολάβων αλλά οι βουλευτές, οι εκδότες και οι καναλάρχες που επιμένουν να τρομοκρατούν και να εκβιάζουν τον ελληνικό λαό μιλώντας μόνο για καταστροφές και επεισόδια και όχι για την αδικία που βιώνουμε και την οικονομική θηλιά που μας έχουν βάλει οι δανειστές μας.
Δεν τους σώνουν λοιπόν ούτε οι εκλογές, ούτε τα τηλεπαπαγαλάκια, ούτε οι «ξένοι» φίλοι τους.
Το ποτάμι της οργής έχει ξεχειλίσει και σε λίγο καιρό θα τους πνίξει.
Οπότε ας γνωρίζουν οι απερχόμενοι εξουσιαστές αλλά το πολιτικό και το συνδικαλιστικό κατεστημένο που τους εκπροσωπεί ότι το τέλος έφτασε!!!
Η συνείδησή και ο αγώνας μας έχει γίνει ήδη ο εφιάλτης τους...

http://deinews.blogspot.com/

========================
Α.Ζερβός: Σύμφωνη με το νόμο η αμοιβή του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ Κ. Θέου

Σύμφωνη με το νόμο η αμοιβή του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ Κ. Θέου, δηλώνει ο πρόεδρος της επιχείρησης Α. Ζερβός.
Για την αμοιβή του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ Κωνσταντίνου Θέου, εφαρμόστηκαν όσα ορίζει ο νόμος και πάντως η αμοιβή αυτή υπολείπεται των αμοιβών αντίστοιχων ανωτάτων στελεχών εισηγμένων εταιρειών ανάλογου μεγέθους, απαντά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός, σε έγγραφο του που διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση σχετικής ερώτησης της ανεξάρτητης βουλευτού Ελίζας Βόζενμπεργκ. Η βουλευτής είχε καταθέσει ερώτηση στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στην οποία ανέφερε ότι «ο σύμβουλος του τέως πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου τοποθετήθηκε στη ΔΕΗ με υπέρογκες αμοιβές που προκάλεσαν εύλογα μεγάλη έκπληξη και δικαιολογημένη αγανάκτηση στην κοινή γνώμη».

Προς απάντηση της ερώτησης, ο πρόεδρος και διεύθυνων σύμβουλος της ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός, ενημερώνει εγγράφως ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΔΕΗ ΑΕ, οι αναπληρωτές διευθύνοντες σύμβουλοι δύνανται να προέρχονται από τα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας και ο κ. Κωνσταντίνος Θέος, όντας μέλος του ΔΣ της Επιχείρησης και αντιπρόεδρος αυτού, ορίστηκε με απόφαση του ΔΣ αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος.

Όπως, εξάλλου, αναφέρει ο κ. Ζερβός, οι όροι της σύμβασης του εν λόγω στελέχους είναι αυτοί που παγίως συνομολογούνται με όλα τα στελέχη της Ανώτατης Διοίκησης. Ειδικότερα, η διάρκεια της σύμβασης η οποία υπογράφεται με τους αναπληρωτές διευθύνοντες συμβούλους της Επιχείρησης προβλέπεται από το καταστατικό της ΔΕΗ ΑΕ και από τον Κανονισμό Λειτουργίας αυτής να είναι τριετής, η δε αμοιβή τους διαμορφώνεται πλέον βάσει των οριζομένων στις διατάξεις του Ν. 3833/10. Συγκεκριμένα-όπως ενημερώνει ο πρόεδρος της ΔΕΗ- αυτή περιορίζεται στο ανώτατο όριο αποδοχών και δεν υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ (καθαρές αποδοχές), ενώ είναι μειωμένη κατά 50% από την αντίστοιχη αμοιβή που καταβαλλόταν στο παρελθόν και έως το έτος 2009.

«Τα παραπάνω αναφερόμενα περί αμοιβών εφαρμόστηκαν και στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Θέο» ενημερώνει ο πρόεδρος της ΔΕΗ και προσθέτει ότι «οι αμοιβές αυτές υπολείπονται των αμοιβών αντίστοιχων ανωτάτων στελεχών εισηγμένων εταιρειών ανάλογου μεγέθους ή ευρωπαϊκών εταιρειών κοινής ωφέλειας». Επισημαίνει, επίσης, ότι «το εν λόγω στέλεχος έχει την ευθύνη μεγάλων Επιχειρησιακών Μονάδων της Εταιρείας που είναι εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό και συγκεκριμένα της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής, της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων και της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας» για να προσθέτει ότι «οι Γενικές Διευθύνσεις Παραγωγής και Ορυχείων έχουν πάγια με αξία που υπερβαίνει τα 5 δισ. και 1,5 δισ. αντίστοιχα, ενώ αυτή της Εμπορίας, που προμηθεύει ρεύμα σε 7,5 εκατομμύρια πελάτες, έχει κύκλο εργασιών 5,8 δισ».

=========================
Ποιες συντάξεις «ψαλιδίζονται» κατά 300 εκατ. ευρώ
Επισπεύδεται κατά 2 μήνες η μείωση 10% στα ειδικά μισθολόγια
Του Γιώργου Γάτου και Της Μαρίας Βουργάνα
Τριπλό «ψαλίδι» αναδρομικά από την 1/1/2012 στις επικουρικές συντάξεις, τις κύριες συντάξεις των ΔΕΚΟ και τραπεζών που υπερβαίνουν τα 1.300 ευρώ και του ΝΑΤ, επίσπευση των περικοπών 10% στα ειδικά μισθολόγια από τον Ιούλιο αποφάσισε η κυβέρνηση για να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του «πακέτου» των 600 εκατ. ευρώ που βρισκόταν σε εκκρεμότητα για να εγκριθεί η νέα δανειακή σύμβαση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι αργά χθες το βράδυ, η κυβέρνηση αναζητούσε μέτρα ύψους 125 εκατ. ευρώ για να κλείσει το «πακέτο» με την τρόικα να θέτει σαφείς περιορισμούς προτιμώντας τα μέτρα αυτά να είναι μόνιμου χαρακτήρα και να προέλθουν από όσο το δυνατόν λιγότερες παρεμβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση συνέχιζε το σκληρό «παζάρι» με την τρόικα για την εξοικονόμηση επιπλέον 100 εκατ. ευρώ από νέες περικοπές σε λειτουργικές δαπάνες υπουργείων μεταξύ αυτών και υπουργείο Εθνικής Αμυνας. Επίσης πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν «πέρασε» η πρόταση για μεγαλύτερη περικοπή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τη φαρμακευτική δαπάνη.
Το μέρος του σχεδίου που φαίνεται να έχει συμφωνηθεί με την τρόικα προβλέπει την εξοικονόμηση:
200 εκατ. ευρώ από μειώσεις επικουρικών συντάξεων με μείωση 15% από τα 200 - 300 ευρώ και 20% για τα ποσά πάνω από τα 300 ευρώ (πρώτο σενάριο μείωσης μόνο στα ελλειμματικά ταμεία) ή 10% από τα 250 - 300 ευρώ και 20% πάνω από τα 300 ευρώ (δεύτερο σενάριο σε όλα τα επικουρικά).
100 εκατ. ευρώ από τη μείωση κατά 20% των κύριων συντάξεων για ποσά πάνω από 1.300 ευρώ που χορηγούν τα αποκαλούμενα «ευγενή» ταμεία των ΔΕΚΟ, τραπεζών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛ.ΤΑ., ΟΣΕ, π. ΕΤΒΑ, ΕΤΕ), και κατά 7% της κύριας σύνταξης του ΝΑΤ.
90 - 100 εκατ. ευρώ από την επίσπευση κατά δύο μήνες, δηλαδή από την 1η Ιουλίου των περικοπών κατά 10% στα ειδικά μισθολόγια που αφορούν περίπου 200.000 δημοσίους υπαλλήλους μεταξύ των οποίων είναι οι ένστολοι, οι δικαστικοί λειτουργοί, οι διπλωμάτες, οι γιατροί του ΕΣΥ, οι καθηγητές πανεπιστημίων. Η κατηγορία αυτή των δημοσίων υπαλλήλων δεν έχει υπαχθεί στο ενιαίο μισθολόγιο και έτσι έχει αποφύγει μέχρι στιγμής τις περικοπές.
Στα σενάρια που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο περιλαμβάνεται η κατάργηση δεκάδων ειδικών επιδομάτων που λαμβάνουν χιλιάδες υπάλληλοι, μικρή αύξηση των βασικών μισθών κυρίως στους χαμηλόμισθους αλλά κυρίως η «παρέμβαση» στο χρονοεπίδομα, το οποίο εκτοξεύει τους βασικούς μισθούς στη λήξη της καριέρας των δημοσίων λειτουργών έως και 60% σε σχέση με τους εισαγωγικούς μισθούς. Τα ειδικά μισθολόγια κοστίζουν στον προϋπολογισμό 5,9 δισ. ευρώ ετησίως.
Το μέσο μισθολογικό κόστος ανέρχεται σε 2.000 ευρώ για τους ένστολους, 5.032 ευρώ για τους γιατρούς του ΕΣΥ, 6.271 ευρώ για τους δικαστικούς, 6.502 ευρώ για τους διπλωμάτες, 3.358 ευρώ για τους πανεπιστημιακούς και 4.445 ευρώ για τους ανώτατους κληρικούς.
===================================
«Μαχαίρι» έως 20% σε επικουρικές

Ρεπορτάζ: Μαυρούλη Αργυρώ

Οριζόντιες μειώσεις μέχρι 20% σε επικουρικές συντάξεις και παρεμβάσεις έως 20% σε κύριες αναμένεται να προωθήσει η κυβέρνηση, προκειμένου να εξευρεθούν τα 300 εκατ. ευρώ που υπολείπονται για την επίτευξη των στόχων έως τον Ιούνιο.

Σήμερα οι πολιτικοί αρχηγοί που στηρίζουν την κυβέρνηση καλούνται να επιλέξουν μεταξύ δυο σεναρίων για την περικοπή των επικουρικών συντάξεων.

Όπως αποκάλυψε το Real.gr, το πρώτο σενάριο αφορά μόνο τα επικουρικά ταμεία που παρουσιάζουν ελλείμματα και προβλέπει:

- καμία μείωση για συντάξεις μέχρι 200 ευρώ

- μείωση 15% για όσες συντάξεις είναι από 200 ως 300 ευρώ

- μείωση 20% για όσες συντάξεις είναι άνω των 300 ευρώ.

Το δεύτερο προβλέπει μειώσεις για όλα τα επικουρικά ταμεία:

- καμία μείωση για συντάξεις μέχρι 250 ευρώ

- μείωση 10% για όσες συντάξεις είναι από 250 ως 300 ευρώ

- μείωση 20% για όσες συντάξεις είναι άνω των 300 ευρώ.

Και τα δυο σενάριο αποφέρουν έσοδα της τάξεως των 200 εκατ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με τους εκπροσώπους των ασφαλιστικών ταμείων αναμένεται να θιγούν περίπου 500.000 συνταξιούχοι.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα 100 εκατ. ευρώ, θα εξευρεθούν μέσω της περικοπής 20% των κύριων συντάξεων σε ΔΕΚΟ και τράπεζες για ποσά πάνω από 1.300 ευρώ και 7% για τις κύριες συντάξεις του ΝΑΤ. Οι περικοπές, μάλιστα, θα ισχύσουν αναδρομικά από 1.1.2012. Από το μέτρο αυτό αναμένεται να θιγούν περίπου 80.000 συνταξιούχοι.

Αναθεώρηση των επικουρικών

Βάσει των δεσμεύσεων, πάνω στις οποίες ήδη, στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προετοιμάζουν σχέδιο νόμου, η αναθεώρηση των επικουρικών, θα επιτύχει:

* την εξάλειψη των ανισορροπιών στα ταμεία με ελλείμματα,

* την ενοποίηση όλων των υφιστάμενων ταμείων,

* τη μείωση του συνολικού λειτουργικού και μισθολογικού κόστους, συμπεριλαμβανόμενης και της επαρκούς μείωσης των απασχολούμενων ατόμων (τουλάχιστον κατά 30%) στο νέο ενιαίο ταμείο,

* τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δευτεροβάθμιων συστημάτων, μέσα από μια αυστηρή διασύνδεση εισφορών και παροχών.

Ενοποίηση όλων των Ταμείων

Οι βασικές αλλαγές σε σχέση με τα όσα σχεδίαζε μέχρι πρότινος το υπουργείο Εργασίας, είναι ότι η ενοποίηση θα αφορά στο σύνολο των υφιστάμενων ταμείων και όχι των 5 μεγαλύτερων, ενώ θα υπάρξει και μείωση του προσωπικού, στο νέο ενιαίο ταμείο κατά τουλάχιστον 30%.

Εξάλλου στο Μνημόνιο αναφέρεται ότι, η μεταρρύθμιση των επικουρικών ταμείων έχει σχεδιαστεί μετά από διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και οι αναμενόμενες επιπτώσεις στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα έχουν επικυρωθεί από την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόκειται στην ουσία για αλλαγή του συστήματος επικουρικής ασφάλισης στη χώρα, καθώς θα μετατραπεί σε σύστημα καθορισμένων εισφορών (από καθορισμένων παροχών που είναι σήμερα), προκειμένου «να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμη αναλογιστική ισορροπία».

Έτσι, η ατομική σύνταξη θα υπολογίζεται με βάση:

Α) ένα θεωρητικό ποσοστό απόδοσης, το οποίο σχετίζεται με το ρυθμό αύξησης του μισθολογικού κόστους των ασφαλισμένων,

Β) έναν παράγοντα αειφορίας, ο οποίος αναπροσαρμόζει τις παροχές, ώστε να εξαλείφει αμέσως τυχόν μελλοντικές ανισορροπίες, αν αυτές προκύψουν. Να σημειωθεί ότι τα παραπάνω βέβαια, αφορούν στους νέους συνταξιούχους.

Παράλληλα έως τα τέλη Ιουνίου, θα θεσπιστούν μεταρρυθμίσεις για να εξαλείψουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και τα ελλείμματα στα ταμεία εφάπαξ.

Η Κυβέρνηση θα πρέπει να εντοπίσει τα ταμεία για τα οποία τα εφάπαξ ποσά που καταβλήθηκαν κατά τη συνταξιοδότηση δεν είναι εναρμονισμένα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν, και να αναπροσαρμόσει τις πληρωμές. Να σημειωθεί ότι αυτό πρέπει να γίνει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Παράλληλα έως τέλος Σεπτεμβρίου, θα μειωθούν οι συντάξεις («προστατεύοντας τους χαμηλοσυνταξιούχους», όπως τονίζεται) και θα αλλάξει η βάση για τη συνεισφορά εισφορών. Επίσης έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα ετοιμαστεί σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους μια αναλογιστική μελέτη σχετικά με τον πρώτο πυλώνα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών ταμείων, σε εταιρείες με υπερβολικό κόστος κοινωνικής ασφάλισης (σε σχέση με συγκρίσιμες επιχειρήσεις ή βιομηχανίες που καλύπτονται από το ΙΚΑ).
=================================
Μειώσεις χωρίς τέλος...
Δύο σενάρια για τις περικοπές στις συντάξεις


Κλιμακωτή μείωση των συντάξεων ανάλογα με το ύψος τους αποφάσισε η κυβέρνηση καταλήγοντας σε δύο εναλλακτικά σενάρια για την περικοπή των επικουρικών . Συγκεκριμένα, προτείνεται μείωση 15% στις επικουρικές συντάξεις από 200 εως 300 ευρώ και 20% για πάνω απο 300 για τα ελλεμματικά ταμεία .

Τα μόνα που θεωρούνται πλεονασματικά είναι δύο, το ΤΕΑΔΥ των δημοσίων υπαλλήλων που καλύπτει 350.000 συνταξιούχους και το ΤΕΑΙΤ, του ιδιωτικού τομέα που καλύπτει 200.000 συνταξιούχους . Το εναλλακτικό σενάριο προβλέπει μείωση 10 % για ποσά από 250 εως 300 ευρώ και 20% για ποσά άνω των 300 ευρώ για όλα τα επικουρικά ταμεία. Όμως, για να εξοικονομηθούν συνολικά 300 εκατ. ευρώ , όπως δεσμευτήκαμε στην τροικα εκτός από τα 200 εκατ. που θα εξοικονομηθούν από τις περικοπες στις επικουρικες αναδρομικα απο τον Ιανουαριο , θα κοπούν και άλλα 100 από τις κύριες των ευγενών ταμείων . Τι σημαίνει αυτό ;

Μείωση κατά 20% των κύριων συντάξεων ανω των 1300 ευρώ στα ταμεία ΔΕΗ ΟΤΕ , ΟΣΕ, Εθνικής, Εμπορικής, της Αγροτικής , της πρωην ΕΤΒΑ, και πρώην Ολυμπιακή ενώ κατά 7% θα μειωθούν οι συντάξεις του ΝΑΤ .

Για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος της ΔΕΗ που παίρνει 1400 ευρώ κύρια σύνταξη, θα περιοριστεί στα 1120 ευρώ ενώ η επικουρική του από 408 ευρώ θα συρρικνωθεί στα 321,16 .. Δηλαδή θα χάσει συνολικά 366 ευρώ . Σημειωτέον ότι αυτή η μείωση είναι η τέταρτη που έχει υποστεί στην περίπτωση που είναι κάτω των 55 ετών...

Την ίδια ώρα η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ επιτίθεται με σφοδρότητα κατά της κυβέρνησης για τις νέες περικοπές, τονίζοντας ότι "τα χρήματα για τις συντάξεις αλλά και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αντλούνται από εκεί απομειώνοντας την περιουσία μας που είναι ενσωματωμένη στην περιουσία της ΔΕΗ, άρα δεν επιβάρυναν κανένα πολίτη"

Δεν υπάρχουν σχόλια: