Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Και το ερώτημα αφορά στην τακτική που ακολουθεί η διοίκηση της ΔΕΗ.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. του ΑΔΜΗΕ
Τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας ΑΔΜΗΕ, ανακοίνωσε η ΔΕΗ.
Ειδικότερα, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
− Κουτζούκος Γεώργιος, Πρόεδρος (Διπλωματούχος Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)
− Βάσσος Σπύρος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)
− Απέργης Νικόλαος, Μέλος (Οικονομολόγος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς)
− Μίχου Ευστάθιος, Μέλος (Δικηγόρος, Πτυχιούχος Νομικής Αθηνών)Το πέμπτο μέλος, το οποίο εκπροσωπεί τους εργαζόμενους της Εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε., θα υποδειχθεί μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από το καταστατικό διαδικασιών.

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Κουτζούκος δήλωσε τα ακόλουθα:
«Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει ανθρώπους με σημαντική εμπειρία και γνώσεις για τις δραστηριότητες της Εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και για θέματα που αφορούν τις λειτουργίες των σύγχρονων επιχειρήσεων και αγορών.
Αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για την Οικονομία, αλλά και σε μια κρίσιμη καμπή για τις νέες ενεργειακές επενδύσεις της χώρας και τον εκσυγχρονισμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την δημιουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης».
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την από 29.2.2012 απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι τριετής αρχόμενη από 29.2.2012 και λήγουσα 28.2.2015.
Στη θέση του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης Εποπτικού Συμβουλίου ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διορίστηκε, από το Εποπτικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ο κ. Μαΐσης Αλβέρτος, Διπλωματούχος Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.
=============================
Χρηματοδότηση 700 εκατ. ευρώ από τη γερμανική τράπεζα KfW
Όπως αναφέρει η Proton στο πρωινό report, η συνολική αξία κατασκευής του έργου ανέρχεται στο 1,32 δισ. ευρώ, ενώ ανάδοχος είναι κοινοπραξία της ΤΕΡΝΑ με τη συμμετοχή και γερμανικών εταιριών
Τη χρηματοδότηση ύψους 700 εκατ. ευρώ από τη γερμανική τράπεζα KfW, ανακοίνωσε ε χθες στο Δ.Σ. της ΔΕΗ.
Η χρηματοδότηση αφορά την ενίσχυση στην κοινοπραξία που ανέλαβε την κατασκευή της μονάδας Πτολεμαΐδας V.

Όπως αναφέρει η Proton στο πρωινό report, η συνολική αξία κατασκευής του έργου ανέρχεται στο 1,32 δισ. ευρώ, ενώ ανάδοχος είναι κοινοπραξία της ΤΕΡΝΑ με τη συμμετοχή και γερμανικών εταιριών.
==========================
Συνολικά έσοδα 6,2 δισ. ευρώ προβλέπει η ΔΕΗ για το 2012

Συνολικά έσοδα ύψους 6,2 δισ. ευρώ προβλέπει ο προϋπολογισμός του ομίλου της ΔΕΗ για το 2012, τον οποίο ενέκρινε το ΔΣ της Επιχείρησης.

Τα έσοδα από πωλήσεις ενέργειας προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν στα 5,7 δισ. ευρώ.

Η τελευταία εκτίμηση για τα έσοδα του 2011 της εταιρείας (τα επίσημα αποτελέσματα δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη) ανέφερε ότι οι εισροές από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά 7% στα 4,9 δισ. ευρώ, από 5,2 δισ. το 2010.

Αυτό σημαίνει ότι η ΔΕΗ αναμένει για εφέτος αύξηση εσόδων πάνω από 16%.

Το περιθώριο ΕΒΙΤDΑ (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 17% με 18%.

Οι παραδοχές του προϋπολογισμού για την τιμή του πετρελαίου Μπρεντ και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου είναι 109 δολάρια το βαρέλι και 1,30 αντίστοιχα.

Η ΔΕΗ επισημαίνει ακόμα ότι τα αποτελέσματα του ομίλου επηρεάζονται, μεταξύ άλλων, από μεταβολές της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου και των τιμών πετρελαίου, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και δικαιωμάτων CO2, καθώς και από μεταβολές του νομοθετικού, ρυθμιστικού και δημοσιονομικού πλαισίου και της εξέλιξης των επισφαλειών, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αποκλίσεις από τα μεγέθη του προϋπολογισμού.

======================================
Υποχωρεί για 45 συνεχείς μήνες!
Συνεχίστηκε και το Γενάρη του 2012 η υποχώρηση της βιομηχανικής παραγωγής, ενώ χαρακτηριστικό της βαθιάς κρίσης, στην οποία έχει περιέλθει, είναι ότι η πτώση της βιομηχανικής δραστηριότητας συνεχίζεται αδιάλειπτα τους τελευταίους 45 μήνες! Είχε ξεκινήσει το Μάη του 2008 και συνεχίζεται χωρίς διακοπή έως και σήμερα!
Ενδιαφέρον επίσης στοιχείο είναι ότι το Μάη του 2008 ο βιομηχανικός δείκτης ήταν 99,3 και το Γενάρη του 2012 έχει υποχωρήσει στο 70,3, έχοντας απολέσει 29 εκατοστιαίες μονάδες. Ειδικά στη μεταποίηση, ο σχετικός δείκτης υποχώρησε από 98,2 σε 65,6 έχοντας απολέσει 32,6 εκατοστιαίες μονάδες ή το 1/3 της παραγωγικής της δραστηριότητας.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, η βιομηχανική παραγωγή το Γενάρη του 2012 σε ετήσια βάση υποχώρησε κατά -5%. Ειδικότερα, η μεταποιητική βιομηχανική παραγωγή την ίδια περίοδο μειώθηκε κατά (-6,3%), η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος κατά (-5,5%), ενώ αντίθετα η παροχή νερού σημείωσε αύξηση (3,3%), όπως και η παραγωγή σε ορυχεία - λατομεία η οποία σημείωσε αύξηση (6,1%), η οποία οφείλεται στην αύξηση της παραγωγής εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη κατά (22,8%).

======================================
Η βιομηχανική παραγωγή τον Ιανουάριο 2012 υποχώρησε 5%
Πηγή: Express.gr


ΜΕΙΩΣΗ 5% παρουσίασε ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής τον Ιανουάριο 2012 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2011, έναντι μείωσης 4,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Η μείωση του γενικού δείκτη βιομηχανικής παραγωγής κατά 5% τον μήνα Ιανουάριο 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2011, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας: α. Στην αύξηση του δείκτη παραγωγής ορυχείων - λατομείων κατά 6,1%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλε η αύξηση του δείκτη του 2ψήφιου κλάδου:

α. εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη.
β. Στη μείωση του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 6,3%.
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων:

α. δερμάτων και ειδών υπόδησης, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων, μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού και άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων.
β. Στη μείωση του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού κατά 5,5%.
γ. Στην αύξηση του δείκτη παροχής νερού κατά 3,3%.


=====================================
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.
ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ (ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ) ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ/ΔΕΗ.


ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΟΥ ΠΑΜΕ/ΔΕΗ ΤΙ ΥΠΟΚΡΥΠΤΕΙ Η ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΣΤΑΣΗ ΣΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΕ/ΔΕΗ ;


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/3/2012
Συνάδελφοι,
Είμαστε σίγουροι ότι θα συμφωνήσετε μαζί μας ότι στις πολύ δύσκολες και μαύρες μέρες του μνημονίου που ζούμε και καθημερινά πρώτος βιώνει στο πετσί του ο κόσμος της εργασίας ότι τα συνδικάτα είναι το τελευταίο του στήριγμα.
Όμως για να παίξουν το ρόλο τους βασική, βασικότατη, αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση πέρα από το να έχουν ταξικές θέσεις, αγωνιστική δράση και στάση είναι η ηγεσία τους να αποτελείται από ανθρώπους που έχουν αξίες, αρχές και ιδανικά.
Βασική, βασικότατη προϋπόθεση για να μπορεί να εμπνεύσει ένα συνδικάτο και να δώσει μάχες είναι η ηγεσία του να είναι αμέμπτου ηθικής και να μην έχει παραπέσει σε παραπτώματα που δεν τιμούν το συνδικάτο και την ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος.
Με βάση αυτά που για εμάς είναι το Α και το Ω και είναι πάνω από το αν συμφωνούμε ιδεολογικά ή όχι στο ένα ή στο άλλο θέμα και επειδή η στάση σας στο συνδικάτο της ΕΤΕ/ΔΕΗ απέναντι στα φαινόμενα σήψης και διαφθοράς αφήνει τεράστια ερωτηματικά και πριν γίνει το δεύτερο έγκλημα (δηλαδή πέραν των όσων απαράδεκτων έγιναν να συγκαλυφθούν και κουκουλωθούν τα σκάνδαλα και να διασωθούν οι καταχραστές των εισφορών των εργαζομένων και οι καταπατητές δεκάδων άρθρων του καταστατικού) δημόσια σας απευθύνουμε τα εξής ερωτήματα:
ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο
Μπορείτε να μας εξηγήσετε και να μας απαντήσετε γιατί δεν συνυπογράψατε την έκθεση των εκπροσώπων της ΠΑΣΚΕ στην Εξελεγκτική Επιτροπή της ΕΤΕ/ΔΕΗ;
Υπάρχει μήπως κάποια υπερβολή στα δεκάδες φαινόμενα σήψης και διαφθοράς που αναδεικνύει η έκθεση των στελεχών της ΠΑΣΚΕ;
Αν ναι, που και σε ποιο σημείο;
Συγκεκριμένα πράγματα…

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο
Γιατί στην έκθεση που κατέθεσε η παράταξή σας και ενώ είναι καταγεγραμμένα στα πρακτικά των συνεδριάσεων της Ε.Ε. (και ηλεκτρονικά και εγγράφως) δεκάδες νοσηρά φαινόμενα και παραπτώματα εσείς δεν τα αναφέρετε;
Μήπως δεν είναι αλήθεια ότι ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας πήραν 117.589€!!(δηλαδή 40.068.451 δρχ) για περιοδείες μέσα στο 2010 και άλλα τόσα το 2011 χωρίς παραστατικά, χωρίς υπογραφές, χωρίς να αναγράφεται ο σκοπός της μετακίνησης και ο προορισμός;
· Δεν αναρωτηθήκατε άραγε ότι ένα τέτοιο αστρονομικό ποσό δεν δικαιολογείται με τίποτα και ότι για να πάρει κανείς τόσα χρήματα (των συναδέλφων) για περιοδείες έπρεπε να λείπει συνέχεια από την Αθήνα και ο χρόνος να έχει 400 ημέρες;
· Δεν αναρωτηθήκατε άραγε πως μπορεί να γίνεται 3 μέλη του προεδρείου (Πρόεδρος – Γραμματέας – Ταμίας) να έχουν πάρει 117.589€ μέσα σ΄ ένα χρόνο και την ίδια ώρα 47 μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. μαζί με κάποια ακόμη στελέχη του σωματείου να έχουν πάρει συγκριτικά με τους 3 μόνο 98.051!!
· Κατά την άποψη σας αυτά δεν έπρεπε να αναφερθούν; Είναι μήπως μικρές λεπτομέρειες;
Μήπως δεν είναι αλήθεια ότι υπάρχει συνάδελφος από το σύνολο των 47 συναδέλφων που συνολικά πήραν 98.051€ για περιοδείες μέσα στο 2010 που ενώ εμφανίζεται ότι πήρε 4575 ο ίδιος εγγράφως δηλώνει ότι ποτέ δεν πηρέ αυτό το πόσο.
Μικρή λεπτομέρεια είναι κι αυτό και δεν το αναφέρετε στην έκθεση σας;;
Δεν μάθατε ότι στις περιοδείες του δεν υπάρχουν παραστατικά και ότι έχουν πλαστογραφήσει την υπογραφή του;
Δεν αναρωτιέστε ποιος μπορεί να πήρε τα χρήματα του;
Δεν σας απασχολεί;
Μικρή λεπτομέρεια είναι κι αυτό;
Μικρή λεπτομέρεια είναι να πλαστογραφείται η υπογραφή συναδέλφου για να υπεξαιρεθούν χρήματα;
Συγκεκριμένα ο ίδιος δηλώνει ότι από τις 11 περιοδείες που τον εμφανίζουν ότι έκανε οι 9 είναι μαϊμού..!! και ότι από τα 4.575 ευρώ που τον εμφανίζουν ότι πήρε, δεν πήρε παραπάνω από 1191 ευρώ..!! Εάν δεν είναι αυτό μέγιστο παράπτωμα τότε ποιο είναι;

ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο
Γιατί στην έκθεση που κατέθεσε η παράταξή σας δεν αναφέρατε (κάτι που αποδείχθηκε με τα επίσημα στοιχεία από τα ΕΛΤΑ) δηλαδή ότι εκδόθηκα τουλάχιστον 4 περιοδικά « Το Ενωτικό Βήμα» μαϊμού που δεν απεστάλησαν ποτέ (αφού δεν τυπώθηκαν) ενώ αυτά τιμολογήθηκαν;
Μικρή λεπτομέρεια είναι κι αυτό ;
Πληρώνουν οι συνάδελφοι για να τα βάζουν στην τσέπη κάποιοι ;
Δεν σας απασχολεί αυτό ;

ΕΡΩΤΗΜΑ 4ο
Γιατί στην έκθεση που κατέθεσε η παράταξη σας δεν αναφέρετε ότι το 2010 δαπανήθηκαν για μικροαποδείξεις 45.552€ και το 2011 60.465!!!
Μικροαποδείξεις που αφορούν οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς (κομμωτήρια, δαχτυλίδια, κ…., σ…. κ.α.)!!!
Μικρή λεπτομέρεια είναι κι αυτό; Δεν σας ενδιαφέρει να αναδειχθεί η βρωμιά και να την καθαρίσουμε; Ή μήπως πρέπει να την κουκουλώσουμε; Δεν σας ενδιαφέρει ποιος - ποιοι πήραν αυτά τα ιλιγγιώδη ποσά για μικροαποδείξεις!!!
Συνάδελφοι του ΠΑΜΕ στην ΕΤΕ/ΔΕΗ θα μπορούσαμε να σας θέσουμε πολλά ακόμα ερωτήματα που γέννησε η περίεργη στάση σας και οι παραλείψεις στην έκθεση σας.
Όμως νομίζουμε ότι αυτά που σας θέσαμε αρκούν και περιμένουμε απαντήσεις και εξηγήσεις γιατί παραλείφθηκαν από την έκθεση σας όλα τα τόσα άθλια κατάπτυστα και αναμφισβήτητα γεγονότα…
Μήπως όπως λένε κάποιοι για να σας δοθεί η δυνατότητα να στηρίξετε τον Γραμματέα και Ταμία (αφού τον Πρόεδρο ως ΠΑΣΚΕ μόνοι μας τον απομακρύναμε) και να ξεπεράσατε την πρόταση μομφής που καταθέσαμε;
Δεν θέλουμε να πιστέψουμε κάτι τέτοιο για την παράταξη της αγωνιστικής συνεργασίας.
Δεν θέλουμε να το πιστέψουμε γιατί μπορεί μεν να ξεχάσατε να συμπεριλάβετε μια σειρά κραυγαλέες παρανομίες και αθλιότητες όμως ακόμα και αυτά που εσείς εντοπίσατε δεν αφήνουν κανένα περιθώριο συγκάλυψης και ανοχής όπως διαδίδουν.
Δεν αφήνουν κανένα περιθώριο γιατί στο κεφάλαιο απεργιακό ταμείο όπως οι ίδιοι λέτε «δεν κρατούνταν ούτε στο ελάχιστο τα προσχήματα».
Δηλαδή οι αποφάσεις εκταμίευσης δεν ήταν σύννομες όπως ο τροποποιημένος κανονισμός επιβάλλει δηλαδή μετά από εισήγηση της επιτροπής και με προηγούμενη αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. όχι απλά με απλή πλειοψηφία αλλά (συνειδητά για να μην γίνει καμία παραβίαση του σκοπού για τον οποίο πρέπει να διατίθενται τα χρήματα του απεργιακού ταμείου) με ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 2/3.
Επιπροσθέτως δε η αναφορά σας στην έκθεση που καταθέσατε ότι «το 80% των δαπανών του Απεργιακού Ταμείου δεν το αφορούν» (που σημαίνει ότι τα ιερά χρήματα του απεργιακού ταμείου έχουν πάει για… και ότι οι απεργοί μέλη της ΕΤΕ/ΔΕΗ που έδιναν τη συνδρομή τους για να πάρουν κάποιο βοήθημα εξαιτίας αυτού του λόγου υπέστησαν οικονομική ζημιά) είναι ένας ακόμη αυτονόητος λόγος που δεν επιτρέπει και κανονικά δεν αφήνει σε κανέναν το περιθώριο να διανοηθεί ότι η Αγωνιστική Συνεργασία μπορεί να κρατήσει άλλη στάση πέρα από αυτή της υπερψήφισης της πρότασης μομφής που κατέθεσε η παράταξη της ΠΑΣΚΕ.
Οποιαδήποτε άλλη στάση αποχή ή λευκό θα κρατήσουν στις θέσεις τους, τους υπεύθυνους για τα όσα απαράδεκτα συντελέστηκαν και που η ΠΑΣΚΕ έβγαλε στην επιφάνεια κάνοντας την αυτοκάθαρσή της.
Επειδή όμως η στάση σας και όσον αφορά στο περιεχόμενο της έκθεσης σας αλλά και κατά τη διάρκεια της συζήτησης αφήνει τεράστια ερωτηματικά σας καλούμε δημόσια να δώσετε απαντήσεις.
Κυρίως δε περιμένουμε και εμείς και όλοι οι εργαζόμενοι να δούμε τι θα ψηφίσετε.
Υ.Γ. Αλήθεια δεν ακούσατε ότι το Σάββατο 21 Ιανουαρίου στις 8 το βράδυ (2 ημέρες πριν αρχίσει ο έλεγχος της Εξελεγκτικής Επιτροπής)!! συνελήφθησαν κλειδωμένοι!!! μέσα στο ταμείο ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας; Και αυτό σας πέρασε απαρατήρητο;

ΠΑΣΚΕ - ΕΤΕ/ΔΕΗ

=====================================
http://etedakedei.blogspot.com/

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ζούμε μια ζοφερή πραγματικότητα στο χώρο της ΔΕΗ, όπου τα πάντα έχουν αφεθεί στη μοίρα τους, όπως :
Κατάργηση μονιμότητας και το τέλος των εργασιακών δικαιωμάτων.
Πλήρης διάλυση του ασφαλιστικού μας φορέα.
Πώληση Λιγνιτικών μονάδων και Δικτύων.
Οικονομικό Κραχ στην Επιχείρηση
Παρότι συμβαίνουν όλα αυτά, στην Επιχείρηση επικρατεί καθεστώς απάθειας και αποχαύνωσης στην χειρότερη στιγμή για τους εργαζόμενους. Μήπως εσκεμμένα αφήνονται όλα στην τύχη τους και συνεπώς υπάρχει σκοπιμότητα;
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επέβαλε το εξοντωτικό χαράτσι στους Έλληνες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, αποκλείοντας έτσι τους διακανονισμούς στην πληρωμή λογαριασμών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πάνω από 700.000 καταναλωτές να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους στην Επιχείρηση και τα φέσια στη ΔΕΗ να φτάνουν τα 820 εκατ. Ευρώ με αυξητικές τάσεις, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ να αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας, (μη καταβολή μισθών, ανυπαρξία επενδύσεων).
Τις τελευταίες ημέρες παρατηρούμαι ένα πρωτοφανές αλαλούμ μετά την αντισυνταγματικότητα του χαρατσιού, με θύματα τους καταναλωτές, τη στιγμή που η Κυβέρνηση και η ανύπαρκτη Διοίκηση της ΔΕΗ παίζουν τον Πόντιο Πιλάτο.
Ο κ. Ζερβός και η Γεν. Διεύθυνση Εμπορίας έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης, αντί να υπερασπιστούν την Επιχείρηση και να εξηγήσουν και να πείσουν την Κυβέρνηση για την τραγική πολιτική έναντι της ΔΕΗ, την οποία συνειδητά την απαξιώνουν και την σπρώχνουν στο γκρεμό.
Προφανώς οι κύριοι αυτοί βλέποντας το τέλος τους να έρχεται δεν τους ενδιαφέρει η ΔΕΗ, όμως οφείλουν να γνωρίζουν ότι είναι υπόλογοι έναντι των εργαζομένων και του Ελληνικού λαού.
Η Ελληνική κοινωνία παρακολουθεί αποσβολωμένη όσα ακούγονται στα ΜΜΕ για τους ανείσπραχτους λογαριασμούς από μεγαλoωφειλέτες της ΔΕΗ, όπως η Αλουμίνιο της Ελλάδος, η Χαλυβουργική, ο Τιτάνας κ.α. τη στιγμή που η Διοίκηση της ΔΕΗ κόβει το ρεύμα στους φτωχούς και τους ανέργους.
Γιατί τέτοια αδιαφορία από τον κ. Ζερβό και την αρμόδια Γεν. Διεύθυνση γιατί κρύβονται από παντού ή συμβαίνει κάτι άλλο; Οι εργαζόμενοι θα ήθελαν να γνωρίζουν.
Δυστυχώς είναι οι μοιραίοι άνθρωποι για τη ΔΕΗ, όπου τη φτάσανε στη χειρότερη στιγμή της ιστορίας της.
Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά τα τραγικά στην Επιχείρηση, το Συνδικάτο, λες και βρίσκεται σε πλήρη σύμπλευση με την Διοίκηση της ΔΕΗ, τρώγοντας τις σάρκες του με ευθύνη της ανήμπορης διοίκησης της Ομοσπονδίας, αφήνοντας τους εργαζόμενους έρμαιο της εργοδοσίας.

============================
Νομικά θα διεκδικήσει η ΔΕΗ τις οφειλές "Αλουμίνιον" και ΛΑΡΚΟ
Τη νομική διεκδίκηση των οφειλών από δύο μεγάλους πελάτες στην υψηλή τάση, αποφάσισε χθες, σύμφωνα με πληροφορίες το Δ.Σ. της ΔΕΗ. Ειδικότερα το Δ.Σ. αποφάσισε να προσφύγει στη δικαιοσύνη για τις οφειλές της Αλουμίνιον και της Λάρκο. Από την πλευρά της Αλουμίνιον βεβαίως, αμφισβητούνται οι τιμολογήσεις που έχει κάνει η ΔΕΗ. Σημειώνεται ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει να προσφύγουν για το θέμα των τιμολογίων της Αλουμίνιον, στη διαιτησία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Για το θέμα προ ημερών, η πλευρά της Αλουμίνιον, ζήτησε από τη ΡΑΕ να οριστεί προσωρινό τιμολόγιο, μέχρι να υπάρξει οριστική απόφαση από τη ρυθμιστική αρχή.

============================
Ρεύμα στην Αλουμίνιον με χαριστικούς όρους

Χωρίς σύμβαση είναι το haircut που έκανε στα χρέη της Αλουμίνιον η ΔΕΗ, όπως προκύπτει από τα αποκαλυπτικά έγγραφα που φέρνει στο φως σήμερα η «Ι». Μάλιστα, η μη υπογραφή σύμβασης αποτελεί πρωτοβουλία του ιδίου του ομίλου Μυτιληναίου αφού η ΔΕΗ έχει αποστείλει τη σχετική σύμβαση για υπογραφή από τον Οκτώβριο του 2010. Η σύμβαση δεν έχει υπογραφεί, ενώ ταυτόχρονα δεν τηρείται και το σκέλος της που αφορά στην πληρωμή καταναλώσεων μετά το φθινόπωρο του 2010.
Παρ’ όλα αυτά, βέβαια, ο όμιλος Μυτιληναίου ισχυρίζεται ότι από το συγκεκριμένο διακανονισμό οφείλει 39,8 εκατ. ευρώ, και ότι υπάρχουν άλλα 58 εκατ. ευρώ χρεώσεις από πλευράς ΔΕΗ, οι οποίες είναι υπό αμφισβήτηση (sic).
Βέβαια, ο βασικός μέτοχος του ομίλου ξέχασε να αναφέρει ότι οι χρεώσεις των 58 εκατ. ευρώ είναι θεσμοθετημένες από το κράτος, και τις πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι καταναλωτές, καθώς και ότι όχι μόνο τις αμφισβητεί, αλλά αρνείται να τις πληρώσει. Φυσικά, η χρήση απλής αριθμητικής δείχνει ότι 39,3 εκατ. ευρώ και 58 εκατ. ευρώ μας κάνουν 100 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο έχει αποκαλύψει η «Ι». Βέβαια, το μείζον ερώτημα που προκύπτει αφορά το γεγονός της μη υπογραφής σύμβασης διακανονισμού.

Η αδράνεια της ΔΕΗ

Και το ερώτημα αφορά στην τακτική που ακολουθεί η διοίκηση της ΔΕΗ. Άραγε, γιατί δεν παίρνει πίσω το κούρεμα του χρέους κατά 25 εκατ. ευρώ, τη στιγμή που η Αλουμίνιον, από την πλευρά της, δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της;
Το χειρότερο όμως είναι ότι η ΔΕΗ συνεχίζει χωρίς σύμβαση να επιτρέπει στον όμιλο Μυτιληναίου να αποπληρώνει την οφειλή του, με επιτόκιο χαμηλότερο του 2% όταν η ίδια δανείζεται με υψηλότερα επιτόκια. Γιατί άραγε δεν προχωρεί σε αναθεώρηση της εξυπηρέτησης της οφειλής, με επιτόκιο που θα είναι προσαρμοσμένο στο ύψος των επιτοκίων, στα οποία η ίδια δανείζεται. Και, προφανώς, σε επίπεδο τραπεζών, λόγω μεγέθους, μπορεί να είναι ελκυστικότερα από αυτά που θα μπορούσε θεωρητικά να δανειστεί ο όμιλος Μυτιληναίου.
Προκειμένου να γίνει αντιληπτή η πρόκληση στη διαδικασία αποπληρωμής της οφειλής της Αλουμίνιον, αρκεί να αναφερθεί ότι η ΔΕΗ μόλις στις 28 Φεβρουαρίου πήρε παράταση αποπληρωμής ομολογιακού 300 εκατ. ευρώ, που είχε λάβει από την Alpha με επιτόκιο euribor 6 μηνών +7,25%. Δηλαδή πληρώνει επιτόκιο της τάξεως του 8%, όταν, την ίδια στιγμή, κάνει διακανονισμό για τον όμιλο Μυτιληναίου με 2%, χαρίζοντάς του ουσιαστικά χρήματα.

Γιατί είναι προφανές ότι, αν ο όμιλος Μυτιληναίου δανειζόταν και αποπλήρωνε άμεσα το χρέος του στη ΔΕΗ, το κόστος που θα κατέβαλε θα ήταν πολύ υψηλότερο. Ένα κόστος που στην ουσία αποτελεί ζημιά για τη ΔΕΗ.
Όσον αφορά στο χρέος του προς τη ΔΕΠΑ, αντί των 75 εκατ. ευρώ που αποκαλύψαμε ότι χρωστά, ο ίδιος ο κ. Μυτιληναίος ισχυρίζεται ότι οφείλει 65 εκατ. ευρώ. Η αλήθεια όμως είναι 75 εκατ. ευρώ, καθώς στα 65 εκατ. ευρώ θα πρέπει να προστεθούν άλλα 10 εκατ. ευρώ τα οποία αποτελούν χρέωση υπό αμφισβήτηση, την οποία επίσης δεν πληρώνει.

Αμφισβήτηση χρεώσεων

Δηλαδή ο όμιλος Μυτιληναίου, με την πρακτική της αμφισβήτησης των χρεώσεων, δεν πληρώνει ούτε το ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε το φυσικό αέριο που καταναλώνει. Αλλά η ΔΕΗ και η ΔΕΠΑ, δύο κρατικές επιχειρήσεις, συνεχίζουν να τον τροφοδοτούν κανονικά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Μυτιληναίος αναφέρει ότι το κράτος του οφείλει χρήματα από επιστροφές ΦΠΑ, και ότι και άλλοι έχουν οφειλές προς τη ΔΕΠΑ. Κατά την ίδια λογική, και άλλοι επιχειρηματίες που έχουν τέτοιες απαιτήσεις, θα έπρεπε να φεσώνουν επιχειρήσεις του Δημοσίου και να έχουν την απαίτηση να λαμβάνουν κανονικά υπηρεσίες και να κάνουν διακανονισμούς επ’ ωφελεία τους και να πληρώνουν όποτε θέλουν.
Βέβαια, ο κ. Μυτιληναίος, όταν αναφέρθηκε σε ΦΠΑ που πρέπει να του επιστραφεί, ξέχασε να πει ότι αυτός ξεκίνησε να μην πληρώνει από το 2008, εποχή που δεν υπήρχαν ζητήματα μεγάλων και μακροχρόνιων οφειλών από το Δημόσιο προς τις επιχειρήσεις. Και φυσικά είναι απορίας άξιον πώς είναι δυνατόν να αποτελεί κακούργημα η οφειλή φόρων και ΦΠΑ προς το Δημόσιο, και την ίδια στιγμή να μην αποτελεί το να οφείλεις πολλές δεκάδες εκατ. ευρώ σε δημόσιες επιχειρήσεις, προκαλώντας τους σοβαρά προβλήματα και να συμβάλλεις στο να δημιουργηθούν συνθήκες οικονομικής ασφυξίας.

Γιατί δεν χρησιμοποιεί το δικό του ρεύμα και προτιμά της ΔΕΗ;
Φυσικά, το μόνιμο ερώτημα είναι γιατί ο κ. Μυτιληναίος δεν τροφοδοτεί με ρεύμα το εργοστάσιο της Αλουμίνιον από τη δική του μονάδα συμπαραγωγής, αφού έχει παράπονα από το Δημόσιο, αλλά, αντίθετα, επιμένει να φεσώνει τη ΔΕΗ. Πώς είναι δυνατό να διαφημίζει τη μονάδα του Αλουμινίου ως την πιο αποδοτική στην Ευρώπη, και, από την άλλη, να μην την προτιμά; Μήπως τον συμφέρει να αγοράζει ρεύμα από τη ΔΕΗ σε τιμές κάτω του κόστους, και την ίδια στιγμή αυτός να πουλά το ρεύμα πανάκριβα μέσω και της χαριστικής ρύθμισης Παπακωνσταντίνου με το νόμο 4001/2012 που προώθησε και ψηφίστηκε στη Βουλή.
Πάντως, για όλα αυτά απαντήσεις θα δώσει η Δικαιοσύνη, καθώς μετά τα δημοσιεύματα της «Ι» ο οικονομικός εισαγγελέας κ. Γρηγόρης Πεπόνης διέταξε εισαγγελική έρευνα. Μια ημέρα πριν ο όμιλος Μυτιληναίου ισχυριζόταν ότι το θέμα της προμήθειας του Αλουμινίου από τη ΔΕΗ είχε κλείσει, καθώς είχε γίνει έρευνα και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Όμως και πάλι ξέχασε να αναφέρει ότι η έρευνα έγινε με στοιχεία που υπήρχαν στο παρελθόν, και όχι με αυτά που έφερε στο φως η δημοσιογραφική έρευνα της «Ι».
============================
Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» άλλαξε την άδεια για την πρώτη ηλεκτροπαραγωγική μονάδα της «Αλουμίνιον», ώστε αντί να καταναλώνει την παραγωγή, να κερδίζει περισσότερα πουλώντας ακριβά στο σύστημα. Ολα αυτά και άλλα, θεωρείται ότι δεν εμπεριέχουν «αξιόποινες πράξεις»...

===============================
Energa – Hellas Power: καθυστερεί η επιστροφή στη ΔΕΗ – Εμπλοκή με το «χαράτσι»

Νέα προβλήματα «ταλανίζουν» τους πρώην πελάτες της Energa και της Hellas Power αναφορικά με το ειδικό τέλος ακινήτων, αφού οι εφορίες δεν έχουν προχωρήσει ακόμα σε διασταύρωση των στοιχείων και συνεπώς δεν είναι σε θέση να κρίνουν αν ο κάθε καταναλωτής είναι συνεπής ή όχι.
Ως εκ τούτου, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας energia.gr, έχει «κολλήσει» η διαδικασία επιστροφής τους στη ΔΕΗ, καθώς με βάση τους κανονισμούς, χρειάζεται η σχετική βεβαίωση.
Υπενθυμίζεται ότι το ζήτημα απασχολεί περί του 200.000 καταναλωτές και έχει φέρει σε δύσκολη θέση τη ΔΕΗ.
==============================

Δεν υπάρχουν σχόλια: