Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

Η παροχή της κάλυψης είναι σε διαδικασία εξέτασης, χωρίς να έχει δοθεί ακόμη σχετική έγκριση

ΔΕΗ: Επαφές με τη Euler-Hermes για τη δανειοδότηση της Πτολεμαΐδας
Η ΔΕΗ τηρεί απαρέγκλιτα την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, αναφέρει η επιχείρηση σε σημερινή ανακοίνωση με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα. «Ειδικότερα, στην περίπτωση των χρεώσεων ΥΚΩ για το 2012 η ΔΕΗ - όπως και όλοι οι άλλοι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας - είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 1527/2011, σε εφαρμογή των άρθρων 55 και 56 του πρόσφατου Νόμου 4001/2011, τα οποία ρυθμίζουν θέματα ΥΚΩ. Σχετικά με τις διατάξεις του Ν. 2773/1999, που αφορούν τις ΥΚΩ, αυτές εξακολουθούσαν να ισχύουν για το 2011, με βάση την μεταβατική διάταξη του Ν. 4001/2011 και ειδικότερα το άρθρο 196, παρ. 14». Όπως μετέδωσε νωρίτερα το ΑΜΠΕ, αναμένεται νομοθετική ρύθμιση που θα διευκρινίζει ότι πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που αναφέρεται στην είσπραξη των ΥΚΩ από πελάτες εναλλακτικών προμηθευτών, δεν έχει αναδρομική ισχύ.

Στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας περιλαμβάνονται τρεις κατηγορίες υπηρεσιών, δηλαδή:

- Η παροχή ρεύματος για τους κατοίκους των απομονωμένων νησιών σε ίδιες τιμές με αυτές των κατοίκων της ηπειρωτικής χώρας, παρά το γεγονός ότι το κόστος παραγωγής ρεύματος στα νησιά είναι κατά πολύ υψηλότερο (που είναι και το μεγαλύτερο κονδύλι).

- Το ειδικό τιμολόγιο για πολύτεκνες οικογένειες.

- Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) που χορηγείται σε ευάλωτες κατηγορίες καταναλωτών, (άτομα με ειδικές ανάγκες, τρίτεκνοι με χαμηλό εισόδημα, μακροχρόνια άνεργοι κλπ.).

Η ΔΕΗ επισημαίνει εξάλλου, αναφορικά με τη χρηματοδότηση της κατασκευής της νέας Λιγνιτικής Μονάδας στην Πτολεμαϊδα ότι γίνονται επαφές με τον οργανισμό ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων (ECA) της Γερμανίας, Euler-Hermes και ότι η γερμανική τράπεζα KfW IPEX-Bank GmbH έχει το ρόλο του χρηματοοικονομικού συμβούλου και διοργανωτή του κοινοπρακτικού δανείου που θα έχει την κάλυψη του οργανισμού ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων (ECA).

«Η παροχή της κάλυψης αυτής, η οποία αποτελεί και προϋπόθεση για τη διοργάνωση του δανείου, είναι σε διαδικασία εξέτασης, χωρίς να έχει δοθεί ακόμη σχετική έγκριση», αναφέρει η ΔΕΗ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: