Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

Την πλήρη εφαρμογή του νέου μισθολογίου Στην "κλίνη του Προκρούστη" και τα όρια συνταξιοδότησης


Σε χρόνο-ρεκόρ η ενεργοποίηση των εφαρμοστικών αποφάσεων
Χρόνο-ρεκόρ πέτυχε το υπουργείο Οικονομικών και τα συναρμόδια υπουργεία Υγείας και Εργασίας στην ενεργοποίηση των εφαρμοστικών νόμων του νέου μνημονίου, ολοκληρώνοντας 42 συνοδευτικά προεδρικά διατάγματα και υπουργικές πράξεις μέσα σε περίπου 5 ημέρες.
Η διαδικασία των νομοσχεδίων και των συνοδευτικών αποφάσεων των νόμων που θα συνοδεύουν τα μέτρα του νέου μνημονίου ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα λίγο μετά την ψήφιση και του τελευταίου εφαρμοστικού νόμου του υπουργείου Υγείας, ο οποίος θεσμοθετούσε την περικοπή της φαρμακευτικής δαπάνης και των δαπανών υγείας.

Τα κυριότερα από τη λίστα των διατάξεων και των υπουργικών αποφάσεων στο υπουργείο Οικονομικών αφορούν:
* Τις επιμέρους αποφάσεις για τις πρόσθετες περικοπές ύψους 3,2 δισ. ευρώ σε λειτουργικές δαπάνες υπουργείων, μισθούς, συντάξεις προκειμένου να λειτουργήσει ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός του μνημονίου. Μεταξύ των άλλων, ο κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2012 όπως εγκρίθηκε με το Ν. 4032/2011 (A' 257) τροποποιείται ως εξής:
α) Οι πιστώσεις των προϋπολογισμών όλων των υπουργείων, πλην του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, των περιφερειακών υπηρεσιών των υπουργείων και των αποκεντρωμένων διοικήσεων για μετακινήσεις, λειτουργικές δαπάνες, προμήθειες αγαθών, διάφορες άλλες δαπάνες μειώνονται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
β) Οι ίδιες, ως ανωτέρω, πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Εθνικής Αμυνας μειώνονται κατά 100.000.000 ευρώ και οι πιστώσεις για υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων κατά 300.000.000 ευρώ.
γ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για αποζημίωση εφημεριών γιατρών ΕΣΥ μειώνονται κατά 50.000.000 ευρώ και για επιδόματα πολυτέκνων κ.λπ. κατά 43.000.000 ευρώ.
δ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού για μεταβιβαστικές πληρωμές μειώνονται κατά 25.000.000 ευρώ.
ε) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για μεταβιβαστικές πληρωμές μειώνονται κατά 26.000.000 ευρώ και οι πιστώσεις για δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ κατά 60.000.000 ευρώ.
στ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μειώνονται ως ακολούθως:

1.Για μεταβιβαστικές πληρωμές του ειδικού Φορέα 19 - 710 Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας κατά 10.000.000 ευρώ.

2. Για αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας κατά 24.000.000 ευρώ.

3. Για επιμίσθια αποσπασμένου σε σχολεία του εξωτερικού προσωπικού του υπουργείου κατά 15.000.000 ευρώ.

4. Για επιχορήγηση στα ΑΕΙ για δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού κατά 11.000.000 ευρώ.

5. Για επιχορήγηση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα κατά 14.000.000 ευρώ.

6. Για επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτητικής μέριμνας κατά 6.000.000 ευρώ.

ζ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Εσωτερικών για δαπάνες εκλογών αυξάνονται 50.000.000 ευρώ και οι πιστώσεις για απόδοση εσόδων σε ΟΤΑ α' βαθμού μειώνονται κατά 59.000.000 ευρώ.
η) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Οικονομικών για συντάξεις δημοσίων λειτουργών μειώνονται κατά 66.000.000 ευρώ, οι πιστώσεις για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση μειώνονται κατά 251.000.000 ευρώ.
θ) Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για επιχορήγηση στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για τον κλάδο σύνταξης του ΤΑΠ - ΟΤΕ μειώνονται κατά 15.400.000 ευρώ, οι πιστώσεις για αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ Α.Ε. περιουσίας των τομέων ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ μειώνονται κατά 21.300.000 ευρώ, οι πιστώσεις για επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μειώνονται κατά 500.000.000 ευρώ και οι πιστώσεις για λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης αυξάνονται κατά 251.000.000 ευρώ.

Αλλες αποφάσεις

Επίσης εκδόθηκαν μεταξύ των άλλων οι υπουργικές Αποφάσεις για:

* Την εφαρμογή του τέλους επιτηδεύματος (ελάχιστη επιβάρυνση επί των ελευθέρων επαγγελματιών.

* Την πλήρη εφαρμογή του νέου μισθολογίου σε όλα τα σχετικά νομικά πρόσωπα και καθιέρωση νομοθετικών προβλέψεων για τους τρόπους ανάκτησης των επιπλέον καταβληθεισών αποδοχών για το χρονικό διάστημα από το Νοέμβριο του 2011 και μετά.

* Την επίτευξη της ολοκλήρωσης 75 γενικών ελέγχων και 225 ελέγχων ΦΠΑ φορολογουμένων μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, ως στόχων που τέθηκαν στο μνημόνιο της 31ης Οκτωβρίου 2011 για το τέλος Δεκεμβρίου 2011.

* Την υλοποίηση σε 8 υπολειπόμενες νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και βελτιώσεις μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2012. Εδώ περιλαμβάνονται έντυπα τα οποία υποβάλλονται αργοπορημένα με πρόστιμο, φόροι ακίνητης περιουσίας και διαχείριση ΦΠΑ.

* Την αύξηση το προσωπικό της μονάδας φορολογουμένων μεγάλης οικονομικής επιφάνειας κατά 40 ελεγκτές για να επιταχύνει την εκτέλεση των ελέγχων που τελούν εν προόδω.

*Την επιτάχυνση τη διαδικασία πρόσληψης έτσι ώστε να ολοκληρώσει το πρώτο κύμα επαναξιολόγησης και πρόσληψης ελεγκτών (1.000 άτομα προσωπικού) με σκοπό την επίτευξη του στόχου των 2.000 φορολογικών ελεγκτών μέχρι το τέλος του 2012 μέσα στα πλαίσια των συνολικών ορίων προσλήψεων του Δημοσίου.

* Την απομάκρυνση των εμποδίων για την αποτελεσματική φορολογική διαχείριση συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου υπηρεσιακής απόδοσης και της αντικαταστάσεως διευθυντών οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στους στόχους απόδοσης.

* Την αναθεώρηση της ρύθμισης για τα ληξιπρόθεσμα για μικρότερα ποσά ( 10.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και 75.000 και λιγότερες δόσεις.

* Επίσης υπογράφηκαν μια σειρά αποφάσεων για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων όπως αυτό του ορκωτού εκτιμητή και των υπολοίπων από τα 19 επαγγέλματα που περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή οδηγία για την απελευθέρωση των υπηρεσιών.

Νέος κύκλος
Τις επόμενες ημέρες ο κύκλος των αποφάσεων και της λειτουργικότητας των μέτρων ανοίγει ξανά δεδομένου ότι θα πρέπει και πάλι να σταλούν αναλυτικά τα μέτρα που έχει αναλάβει η Ελλάδα να υλοποιήσει με ακόμη μεγαλύτερη λεπτομέρεια.
Θα πρέπει, δηλαδή, μέχρι και τις 13 του μήνα που θα γίνει η συνεδρίαση των του δ.σ. του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να είναι έτοιμη και ανανεωμένη η αναφορά, η οποία θα αφορά τα μέτρα τα οποία έχει δεσμευτεί να υλοποιήσει η Ελλάδα με λεπτομέρεια, η οποία θα περιέχει ακόμη και τα ΦΕΚ στα οποία δημοσιεύτηκαν οι υπουργικές αποφάσεις.

Μειώνεται το επίδομα ανεργίας κατά 22%


Το επίδομα ανεργίας μειώνεται σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κουτρουμάνης.
Μειώνεται κατά 22% με υπουργική απόφαση το επίδομα ανεργίας που χορηγεί ο ΟΑΕΔ
Παρά τις αρχικές πληροφορίες από κυβερνητικούς κύκλους ότι θα διασωθούν κάποια επιδόματα, αλλά και την τροπολογία που κατέθεσε προχθές στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργος Κουτρουμάνης, που προέβλεπε ότι με υπουργική απόφαση θα καθοριστεί το ύψος του επιδόματος ανεργίας και ότι μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης θα συνεχίζεται το καθεστώς επιδότησης που ίσχυε την 31/12/2011, τελικά δεν θα ισχύσει αυτό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε αντίδραση της τρόικας, που εκφράσθηκε με την ευκαιρία του Eurogroup, για την εξαίρεση επιδομάτων από τις μειώσεις και τη διατήρησή τους στα σημερινά επίπεδα.
Μεταξύ αυτών και το επίδομα ανεργίας, το οποίο υπολογίζεται με βάση το κατώτατο ημερομίσθιο στην εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας που αποφασίστηκε να μειωθεί κατά 22%. Η μείωση θα είναι ανάλογη και το επίδομα ανεργίας από 461,50 που είχε διαμορφωθεί με την τελευταία αναπροσαρμογή των κατώτατων ορίων θα μειωθεί στα 359,5 ευρώ.
Η μείωση για το επίδομα ανεργίας, όπως ανέφεραν κύκλοι του υπουργείου Εργασίας, θα ισχύσει από τις 12 Μαρτίου.
Από τον υπολογισμό, όπως προβλέπεται, με το νέο μειωμένο κατώτατο ημερομίσθιο θα επηρεασθεί το σύνολο των επιδομάτων που δίνει ο Οργανισμός Απασχόλησης, μεταξύ των οποίων και το ειδικό εποχικό βοήθημα του άρθρου 22 του Ν. 1836/89.
Παρά τη δυσμενή αυτή εξέλιξη, κύκλοι του υπουργείου επιμένουν ότι η πολιτική ηγεσία εξακολουθεί να καταβάλει προσπάθειες να εξαιρεθεί τελικά το επίδομα ανεργίας στο εγγύς μέλλον και αν τελικά αυτό δεν καταστεί εφικτό, να εξαιρεθούν συγκεκριμένες ομάδες ανέργων, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι.
===============================
http://admie-deitzis.blogspot.com/2012/02/blog-post_25.html
================================
Νέος ”τυφώνας” αλλαγών στο Ασφαλιστικό τον Ιούνιο

Θερμό αναμένεται να είναι και το φετινό καλοκαίρι για τα εργασιακά, καθώς τον Ιούνιο που θα επιστρέψει στη χώρα μας η Τρόικα αναμένεται να ανοίξει και πάλι το φάκελλο του Ασφαλιστικού...
Στο τραπέζι θα βρεθούν μια σειρά από θέματα-φωτιά, όπως είναι οι περικοπές στις συντάξεις, οι παρεμβάσεις στα όρια ηλικίας, οι μειώσεις στο εφάπαξ και ο περιορισμός των κοινωνικών επιδομάτων.
Πιο "βαθιά" το νυστέρι στις συντάξεις:
- Ποιοι θα δουν την τσέπη τους να αδειάζει κι άλλο; Όσοι παίρνουν κύριες συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ ή εισπράττουν επικουρικές συντάξεις από ελλειμματικά Ταμεία. Στην περίπτωση αυτή απειλούνται περισσότερο τα λεγόμενα ειδικά ταμεία (ΔΕΚΟ, Τράπεζες) και οι ανεξάρτητα απασχολούμενοι. Από τους συνταξιούχους του ΙΚΑ μόνο το 4,44% είναι πάνω από τα 1.300 ευρώ. - Μαχαίρι αναμένεται να πέσει και στο εφάπαξ, σε όσους φορείς πρόνοιας είναι σε αδιέξοδο. ...Να υπενθυμίσουμε ότι η Τρόικα έχει ζητήσει να μειωθεί έως και 30% το εφάπαξ βοήθημα. Η ελληνική πλευρά πήρε πίστωση χρόνου, αλλά το Ιούνιο το θέμα αναμένεται να βρεθεί και πάλι επί τάπητος.

Ποιοι θα πληγούν περισσότερο; Δημόσιοι υπάλληλοι και εργαζόμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Στην "κλίνη του Προκρούστη" και τα όρια συνταξιοδότησης:

- Από "κόσκινο" θα περάσουν και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, με την αρχή να γίνεται από τον περιορισμό των αναπηρικών συντάξεων. Η τρόικα αναμένεται να ζητήσει να μπει ένα φρένο και στην πρόωρη φυγή στη σύνταξη, καθώς αυτό «κοστίζει» στα Ταμεία.

Η έκταση των παρεμβάσεων στο Ασφαλιστικό θα εξαρτηθεί από την πορεία των οικονομικών του ασφαλιστικού συστήματος. Για παράδειγμα, αν αποφασιστούν και νέες μειώσεις μισθών, θεωρείται δεδομένο πως θα υιοθετηθούν σκληρότερες προτάσεις και στις συντάξεις.

Στο μικροσκόπιο και τα κοινωνικά επιδόματα:

- Ούτε ένα ούτε δύο αλλά 89 κοινωνικά επιδόματα και βοηθήματα θα περάσουν από επανεξέταση (πχ προσαυξήσεις συντάξεων, ειδικά βοηθήματα, παροχές σε χαμηλοσυνταξιούχους). Ήδη, είναι σε εξέλιξη σχετική μελέτη του ΟΑΣΑ.

Αλλά και η Τρόικα έχει ζητήσει μέχρι το 2015 να εξοικονομηθούν 1,2 δισ. ευρώ από περικοπές σε επιδόματα.
======================================

Δεν υπάρχουν σχόλια: