Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

το ελληνικό Δημόσιο δεν μπορεί να εγείρει απαιτήσεις έναντι της γερνανικής εταιρείας

ΔΕΗ: Εκτακτη Γ.Σ. στις 29/3 για απόσχιση κλάδου


Στις 29 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ με αντικείμενο την απόσχιση του εισφερόμενου Κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής της ΔΕΗ μαζί με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών και εισφορά τους σε θυγατρική.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της Επιχείρησης, καλούνται οι μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 30, 6ος όροφος), στις 29 Μαρτίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00’ π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Λήψη απόφασης για:
α) την απόσχιση, σύμφωνα με το άρθρο (123) του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ Α’179/22.8.2011) και τις λοιπές του διατάξεις, ως ισχύουν, του εισφερόμενου Κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε., μαζί με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών της ΔΕΗ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ ΑΕ και των συναφών με αυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ως άνω Μονάδων, με εξαίρεση τα ακίνητα και τα πάγια στοιχεία του Δικτύου Διανομής και του Δικτύου των Μη Διασυνδεμένων Νησιών (εφεξής, συνολικά «του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε.») και εισφοράς του στην 100% Θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «Δ.Ε.Η. ΡΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΟΔΟΥ» και διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ ΡΟΔΟΣ ΑΕ» [μετονομαζόμενη κατά το Νόμο σε «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ {ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ}»],

β) την έγκριση της Λογιστικής Κατάστασης Απόσχισης του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. της με ημερομηνία 31.12.2011, γ) την έγκριση της από 28.2.2012 Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή κου Τηλέμαχου Γεωργόπουλου (AM ΣΟΕΛ 19271) για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του ως άνω Κλάδου, μετά των παραρτημάτων της και

δ) την έγκριση του από 28.2.2012 Σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης (ΣΣΑ) του ως άνω Κλάδου.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Εξουσιοδότηση:
α) Στελεχών της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. – ορισμός συμβολαιογράφου και
β) προσώπων της Εταιρείας για συμπλήρωση τυπικών ελλείψεων, διόρθωση παραδρομών, διευθέτηση εκκρεμών ζητημάτων και για την υποβολή των αναγκαίων εγγράφων στη Διοίκηση και το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις


Πηγή:www.capital.gr
============================
http://www.dei.gr/Default.aspx?id=56619&nt=18&lang=1
============================
Συμφωνία με Siemens ύψους 170 εκατ. ευρώ
Το ελληνικό υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και ο γερμανικός κολοσσός Siemens κατέληξαν χθες σε μία κατ’ αρχήν συμφωνία για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του ελληνικού Δημοσίου εξ αιτίας της ζημιάς που υπέστη από την υπόθεση των «μαύρων ταμείων». Η συμφωνία που έχει ύψος 170 εκατ. ευρώ και προβλέπει μεταξύ των αλλων παροχές σε είδος, τεχνογνωσία, χρήμα και συμψηφισμό με απλήρωτες απαιτήσεις της γερμανικής εταιρείας ύψους 80 εκατ. δεν περιλαμβάνει εκκρεμότητες του ΟΤΕ και του συστήματος ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων που βρίσκεται στη διαιτησία στο Παρίσι. Η Siemens δεσμεύεται να προχωρήσει σε μία επένδυση στη χώρα μας, ένα ισχυρό σήμα στις αγορές για την αλλαγή του επενδυτικού κλίματος στην Ελλάδα. Η συμφωνία θα πρέπει να τεθεί υπ’ όψιν του υπουργικού συμβουλίου προς έγκριση.

Το Δ. Σ. της Siemens έχει συμφωνήσει στις βασικές παραδοχές και στην ανάγκη να στηρίξει το επόμενο διάστημα την ελληνική θυγατρική με 100 εκατ. ευρώ. Τα προηγούμενα χρόνια και ενώ διαρκούσε η υπόθεση των «μαύρων ταμείων» τα έσοδα της Siemens ήταν ασήμαντα, με τη μητρική εταιρεία να στηρίζει την ελληνική με πάνω από 400 εκατ. Με βάση τη συμφωνία, το ελληνικό Δημόσιο δεν μπορεί να εγείρει απαιτήσεις έναντι της γερνανικής εταιρείας.
==========================
ΕΛΠΕ εναντίον ΔΕΗ για το ρεύμα
Ηλεκτροσόκ στις βιομηχανίες προκαλεί η ΔΕΗ καθώς αυξάνεται κατά 26,7% το νυχτερινό τιμολόγιο για το ρεύμα που καταναλώνουν τα εργοστάσια, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων με πιο χαρακτηριστική την επιστολή του ομίλου των ΕΛΠΕ με την οποία την κατηγορεί για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της. Η ΔΕΗ πάντως υποστηρίζει πως η μέση αύξηση στο ρεύμα που θα πληρώσουν φέτος οι βιομηχανίες θα είναι μόνο 7%.
Χαρακτηριστική των αντιδράσεων που έχουν προκληθεί στη βιομηχανία είναι η επιστολή του ομίλου των ΕΛΠΕ προς τη ΔΕΗ όπου την κατηγορεί ότι μεταξύ τους δεν προηγήθηκε καμία διαπραγμάτευση, πως εκμεταλλεύτηκε τη δεσπόζουσα θέση της και επέλεξε μονομερώς και εν αγνοία του να επιβάλλει αυξήσεις άνω του 10% οι οποίες μαζί με μια σειρά από ρυθμιζόμενες χρεώσεις οδηγούν σε επιβάρυνση από 16% ώς 20% του κόστους ηλεκτρισμού τους. Προειδοποιεί μάλιστα ότι κάτι τέτοιο θα τον
οδηγήσει σε αναγκαστική διακοπή της παραγωγής χημικών, αφού ο ηλεκτρισμός αποτελεί τον κύριο συντελεστή κόστους. Και ενώ οι αντιδράσεις πληθαίνουν (εκκρεμεί και καταγγελία στη ΡΑΕ από τη Χαλυβουργία Ελλάδος), με χθεσινή της ανακοίνωση η ΔΕΗ υποστηρίζει πως η φετινή μεσοσταθμική αύξηση για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες «θα είναι 7% και όχι 15% ή 20%». Προσθέτει δε ότι για αρκετούς πελάτες της προκύπτουν μειώσεις, καλώντας τους στην ουσία «να πάρουν ρεύμα από αλλού, αν βρουν κάπου φθηνότερα». «Αν και παρέχεται η δυνατότητα στις εγχώριες βιομηχανίες να πραγματοποιούν μόνες τους εισαγωγές ενέργειας ή να επιλέξουν άλλον προμηθευτή, αυτή δεν ασκείται» αναφέρεται χαρακτηριστικά, υπονοώντας ότι αυτό επιβεβαιώνει την ανταγωνιστικότητα των τιμολογίων της. Επίσης προσθέτει ότι στις μέχρι σήμερα διαπραγματεύσεις έχει ικανοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των τιμολογιακών τους απαιτήσεων.
Διαφορετική ωστόσο άποψη έχουν κύκλοι της Ελληνικής Ενωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ). Το νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ που ισχύει σήμερα ισούται με 33,56 ευρώ/MWh, συμπεριλαμβάνοντας όμως τις ρυθμιστικές χρεώσεις, όπως για παράδειγμα τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. Στο νέο νυχτερινό τιμολόγιο που προτείνει προς τις βιομηχανίες η ΔΕΗ και που ισούται με 37,97 ευρώ/MWh (αύξηση 13,1%) για να είναι πραγματική η σύγκριση πρέπει να προστεθούν και οι ρυθμιστικές χρεώσεις, τις οποίες ωστόσο εκείνη δεν συμπεριέλαβε. Εφόσον προστεθούν, τότε το πραγματικό κόστος για τις βιομηχανίες στη νυχτερινή ζώνη ανεβαίνει στα 42,53 ευρώ/MWh (+26,7%). Τα νέα τιμολόγια επρόκειτο να εφαρμοστούν από σήμερα, έπειτα όμως από επιστολή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) προς τη ΔΕΗ παγώνουν ώσπου η τελευταία να αποφανθεί για την αναγκαιότητά τους. Γι' αυτό και η ΡΑΕ τής έχει ζητήσει αναλυτικά στοιχεία προκειμένου να σχηματίσει άποψη για τις επικείμενες αυξήσεις, όπως οι επιπτώσεις που θα έχουν για καθεμία από τις 23 ενεργοβόρους βιομηχανίες, ιστορικά στοιχεία εσόδου για καθεμία την τελευταία τριετία κοκ.

ΤΑ ΝΕΑ
========================
ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΥΛΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΟΧΙ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ........................
============================
Συνεχίζουμε μέχρι τη νίκη.
Το ΔΣ του σωματείου των εργαζόμενων στην Ελληνική Χαλυβουργία "Η Ενότητα"».

Δεν υπάρχουν σχόλια: