Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

Η τρόικα θέτει δεσμευτικούς όρους, με βασικότερο την αύξηση των τιμολογίων ηλεκτρικού


ΔΕΗ: η τρόικα επισπεύδει την αύξηση τιμολογίων
Η τρόικα θέτει δεσμευτικούς όρους, με βασικότερο την αύξηση των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Ιουλίου, προκειμένου να εγκρίνει το δάνειο από το Tαμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την ενίσχυση της ρευστότητας της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού. Aφού μελέτησε σε βάθος το πρόβλημα που έχει ανακύψει στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού, εμφανίζεται πρόθυμη να εγκρίνει το δάνειο των 350 εκατ. ευρώ προς ΛAΓHE, AΔMHE και ΔEH, υπό την προϋπόθεση ότι θα αντιμετωπιστεί και το δομικό μέρος του προβλήματος. Aυτό γιατί από τα στοιχεία που συνέλεξε διαπίστωσε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο συγκυριακό και ταμειακό, αλλά δομικό και άρα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με πυροσβεστικά μέτρα.
=============================

Δεν υπάρχουν σχόλια: