Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

Κύρια χαρακτηριστικά στη λειτουργία των οργάνων η αδιαφάνεια, οι λαθεμένες επιλογές στις συνεργασίες με προμηθευτές, η κακοδιαχείριση και οι πελατειακές σχέσεις.


ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: 8.000.000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ

Με δραματικό τρόπο βιώνουμε πλέον την συρρίκνωση του συνεταιρισμού μας.
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ και η Ν.Δ υπηρετώντας πιστά την πολιτική του κεφαλαίου, έβαλαν στόχο την διάλυση κάθε λαϊκής πρωτοβουλίας που θα μπορούσε να γίνει θύλακας αντίστασης, στην επέλαση των πολυεθνικών. Αρχικά με την παραπλάνηση και στη συνέχεια με την διαφθορά. Από τα Συνδικάτα έως τους Συνεταιρισμούς και όχι μόνο. Σύμμαχός τους και οι διάφορες εφεδρείες
(τύπου Συν ΣΥΡΙΖΑ).
Οι Παρατάξεις τους ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ χρησιμοποίησαν τον Συνεταιρισμό όχι με γνώμονα το συμφέρον των μελών του, αλλά για να εξυπηρετούν τα «δικά τους παιδιά» και τα δικά τους συμφέροντα. Ακόμα και σε περιπτώσεις ολοφάνερης
«κακοδιαχείρισης» (οικόπεδα Πάρου, σύμβαση Κωστίκας,
Microdata-Μπάκουλης) η πλειοψηφία ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ έδινε απαλλαγή ευθυνών.
Καλλιεργούσαν στους συνεταίρους τις αυταπάτες ότι είναι δυνατόν να αναπτυχθεί
καταναλωτικό κίνημα που θα στηρίζει το εισόδημά τους ενώ ταυτόχρονα στήριζαν τα κόμματά τους, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ που ήταν οι στυλοβάτες της καπιταλιστικής ολοκλήρωσης της αγοράς και οι πολέμιοι κάθε συνεταιρισμού που δεν ελέγχονταν από το μεγάλο κεφάλαιο.
Τα όργανα του Συνεταιρισμού λειτουργούσαν σαν συνέχεια και κατά τα πρότυπα της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, σε αγαστή συνεργασία των ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ και μετά το 1991 και της ΣΑΔ.
Κύρια χαρακτηριστικά στη λειτουργία των οργάνων η αδιαφάνεια, οι λαθεμένες επιλογές στις συνεργασίες με προμηθευτές, η κακοδιαχείριση και οι πελατειακές σχέσεις. Ταυτόχρονα αναπτύχθηκε ανταγωνιστική λειτουργία από τη ΓΕΝΟΠ και Σωματεία της, (που την πλειοψηφία έχουν οι ίδιες Παρατάξεις), σε δραστηριότητες του Συνεταιρισμού και βέβαια στελέχη της ΓΕΝΟΠ ζημίωσαν τον Συνεταιρισμό με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, για ίδιον όφελος.
Κυρίαρχη λογική τους ο ανταγωνισμός, το κέρδος, η λειτουργία του σαν οικονομικήμονάδα στα πλαίσια της καπιταλιστικής διαχείρισης.
Το κλείσιμο των καταστημάτων Μεγαλόπολης και Αλιβερίου το 2004 με τις πρώτες 30 απολύσεις εργαζομένων παρά την κάθετη διαφωνία μας (καταψηφίσαμε, εκδώσαμε ειδική ανακοίνωση, προκαλέσαμε συγκέντρωση-ενημέρωση στο Αλιβέρι), δεν βελτίωσαν προφανώςτην κατάσταση,  μιας και δεν ήταν εκεί το πρόβλημα.
Η (χωρίς απόφαση ΔΣ) ανακαίνιση των Γραφείων στην Αθήνα κόστισε 450 χιλ. ευρώ ενώ το Κατάστημα Πτολεμαίδας έχει σπασμένα πλακάκια στο δάπεδο.
Ακολούθησε το πρόσφατο κλείσιμο του καταστήματος Κοζάνης και συνολικά 18 αποχωρήσεις (απολύσεις) εργαζομένων ενώ υπόσχονταν την αγορά καταστήματος στην περιοχή με την παρακράτηση των 6 ευρώ, που χρησιμοποιήθηκαν για κλείσουν άλλες μαύρες τρύπες.
Σήμερα εκκρεμούν άλλες 5 αιτήσεις αποχώρησης μιας και οι εργαζόμενοι «βλέπουν» την πορεία του Συνεταιρισμού.
Αποκορύφωμα αυτής της πρακτικής η τροποποίηση από τις δύο αυτές Παρατάξεις του καταστατικού το 2009, η εκπόνηση εσωτερικού κανονισμού και οργανογράμματος όπου μαζί με το επιχειρησιακό σχέδιο, εισήγαγαν κανόνες ιδιωτικής πρωτοβουλίας, πέρασαν αντεργατικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στο Συνεταιρισμό και έβαλαν τις βάσεις για τη μετατροπή του από ΕΠΕ σε ΑΕ, με όλες τις επακόλουθες επιπτώσεις.
Η κατάσταση του Συνεταιρισμού είναι πλέον οριακή. Η εξέλιξη των ελλειμμάτων, γνωστή:
2008-373.000 ευρώ, 2009-839.000 ευρώ, 2010-1.296.000 ευρώ για να εκτοξευτεί το 2011 στα 2.500.000 ευρώ.
Τα ίδια κεφάλαια του Π.ΣΥ.Π./ΔΕΗ διαμορφώθηκαν αρνητικά σε € - 1.060.382, μετά και τη ζημία που προέκυψε κατά την κλειόμενη χρήση.
Σύμφωνα με επιστολή του πληρεξούσιου δικηγόρου του Συνεταιρισμού, έχει ναυαγήσει κάθε απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς με την εταιρεία MICRODATA Α.Ε.
Το υπόλοιπο του ανωτέρω πελάτη την 31.12.2010 ανερχόταν σε € 3.083.000 περίπου. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η συγκεκριμένη εκκρεμοδικία είναι πολύ σοβαρή με δεδομένη την ισόποση υποχρέωση που έχει ο Συνεταιρισμός προς τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Ήδη, από τις 22/12/2010, ασκήθηκε κατά του Συνεταιρισμού αγωγή της εταιρείας με την επωνυμία «VODAFONE- PANAFONE, με αίτημα την καταβολή ποσού €1.140.000 περίπου.
Οι υποχρεώσεις του ΠΣΥΠ είναι μεγάλες, ενδεικτικά αναφέρουμε:
Επιταγές λήξης 31/12/2011 € 668.030,00
Ανεξόφλητο ΦΠΑ 30/11/2011 € 200.098,00
ΙΚΑ ανεξόφλητο υπόλοιπο 30/11/2011 € 352.117,00.
Αποζημιώσεις προσωπικού ανεξόφλητο υπόλοιπο € 707.775,00.
Δάνειο τράπεζας ΑΤΤΙΚΗΣ ανεξόφλητο υπόλοιπο € 217.457,00.
Αλληλόχρεος λογαριασμός τράπεζας ΑΤΤΙΚΗΣ ανεξόφλητο υπόλοιπο € 150.000,00.
ΦΜΥ ανεξόφλητο υπόλοιπο € 148.600,00.
Επικουρικά ταμεία ανεξόφλητο υπόλοιπο € 236.481,00.
Συνοπτικά το έλλειμμα υπολογίζεται περί τα 8.000.000. € (8 εκατομμύρια €),ποσόν που θα κληθούν να πληρώσουν οι συνεταίροι, με οποιαδήποτε μορφή!
Σαν ΕΣΚ τα πρώτα χρόνια μετά την ενοποίηση των δύο Συνεταιρισμών και σαν Συνεταιριστική Αγωνιστική Συνεργασία (Σ.Α.Σ) μετέπειτα, συμμετείχαμε στα όργανα με τους παρακάτω στόχους:
1. Να υπάρχει διαφάνεια, δημοκρατική λειτουργία, χρηστή διοίκηση, ορθολογικές αποφάσεις, έλεγχο στις οικονομικές συναλλαγές.
2. Να στηρίξει ο Συνεταιρισμός το βιοτικό επίπεδο των συναδέλφων με φτηνά και ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες και ταυτόχρονα να παρεμβαίνει στις τοπικές κοινωνίες για τη
συγκράτηση των τιμών.
3. Να αξιοποιεί τις δυνατότητες των εργαζομένων στον Συνεταιρισμό για τους σκοπούς του,με εξασφάλιση των δικαιωμάτων τους.
4. Να συμβάλλει στην ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου υπέρ των παραγωγικών και καταναλωτικών συνεταιρισμών, στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του  Συνεταιρισμού και άλλων συνεταιρισμών αλλά και στον αγώνα με τους μικρούς
Επαγγελματοβιοτέχνες ενάντια στην ασυδοσία των μονοπωλίων.
Οι μελετημένες και τεκμηριωμένες προτάσεις μας και οι παρεμβάσεις στα όργανα του Συνεταιρισμού, στο Δ.Σ. στο Εποπτικό και στις Γενικές Συνελεύσεις, αλλά και οι πανελλαδικές ανακοινώσεις μας, ουδέποτε εισακούστηκαν.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα λειτουργίας του Προέδρου και Γραμματέα είναι το γεγονός ότι ενώ στο Δ.Σ του Φεβρουαρίου 2012 καταθέσαμε μομφή σ’ αυτούς για αδιαφανή λειτουργία (που βέβαια καταψηφίστηκε από την πλειοψηφία ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ), στο τελευταίο Δ.Σ της 27-3-2012 ενημερωθήκαμε από το Εποπτικό Συμβούλιο ότι ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας συμφώνησαν για άλλες 6 εκδόσεις του περιοδικού με την ίδια εκδοτική εταιρεία, ενώ η σύμβαση έχει λήξει, δεσμεύοντας έτσι το επόμενο Δ.Σ και εν αγνοία του σημερινού Δ.Σ.
Εκτιμώντας σήμερα ότι η συμμετοχή μας στις διαδικασίες του Συνεταιρισμού με βάση τα όσα συνοπτικά παραπάνω αναφέραμε δεν έχει καμιά ουσιαστική παρέμβαση και αποτέλεσμα, με ευθύνη απέναντι στη διαφύλαξη των συμφερόντων των συνεταίρ
και μη θέλοντας να γίνουμε παθητικοί συνένοχοι σε μια επερχόμενη καταστροφή, αποφασίσαμε:
Την αποχώρησή μας από όλα τα όργανα του Συνεταιρισμού.
Τη μη υμμετοχή της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Α.Σ) συνολικά σαν
Παράταξη αλλά και σαν μεμονωμένα μέλη μας, σε καμιά διαδικασία του Συνεταιρισμού, ανεξάρτητα από την επιλογή του καθενός να παραμείνει ή όχι Συνέταιρος στον ΠΣΥΠ/ΔΕΗ.

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
=============================

Δεν υπάρχουν σχόλια: