Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

Ένα πρωτοφανές περιστατικό "κλοπής ρεύματος" ήρθς στο φως


ΔΕΗ: Ακύρωσε τις αποφάσεις της Κομισιόν το Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε.

 
Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακύρωσε σήμερα τις δύο αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν στην υπόθεση των "ελληνικών λιγνιτών", σε συνέχεια σχετικών προσφυγών ακυρώσεως που είχαν κατατεθεί από τη ΔΕΗ, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η Επιχείρηση.

Σημειώνεται ότι η Ελληνική Δημοκρατία είχε παρέμβει ενώπιον του Δικαστηρίου υπέρ της ΔΕΗ και στις δύο υποθέσεις.

Η πρώτη απόφαση της Επιτροπής του Μαρτίου 2008 εκτιμούσε ότι κάποιες ελληνικές νομοθετικές διατάξεις, που χορηγούσαν, από παλαιά, δικαιώματα στην ΔΕΗ ως προς την εκμετάλλευση ελληνικού λιγνίτη, δημιουργούσαν ανισότητα ευκαιριών μεταξύ των ενδιαφερομένων όσο αφορά στην πρόσβαση στο λιγνίτη ως πρωτογενές καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Η χορήγηση αυτών των δικαιωμάτων είχε δήθεν ως αποτέλεσμα δεσπόζουσα θέση της ΔΕΗ στη χονδρική αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα και τον αποκλεισμό νεοεισερχομένων στην αγορά αυτή.

Η δεύτερη απόφαση της Επιτροπής λήφθηκε τον Αύγουστο του 2009 και επέβαλε μέτρα για να αντιμετωπιστούν τα θέματα που εντόπιζε η Επιτροπή με την απόφαση του 2008.

Ο βασικός λόγος της σημερινής ακύρωσης των αποφάσεων αυτών από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν  ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απέδειξε ότι η ΔΕΗ καταχράται τη θέση της στην αγορά. Πιστοποιήθηκε συνεπώς ότι δεν υφίσταται παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου του ανταγωνισμού, και συνεπώς δεν χρειάζονται διορθωτικά μέτρα.

Οι αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμφίβολα αποτελούν ορόσημο για την ελληνική αγορά ηλεκτρισμού και διαφοροποιούν σημαντικά τους όρους και τον τρόπο του περαιτέρω ανοίγματος της αγοράς, σημειώνεται στην ανακοίνωση της ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ σημειώνει ταυτόχρονα ότι "παραμένει σταθερή στη θέση της υπέρ της περαιτέρω απελευθέρωσης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού, η οποία πρέπει να γίνει με αυστηρό σεβασμό των κανόνων Δικαίου, να υπηρετεί τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, να περιλαμβάνει όλα τα τμήματα της αγοράς ηλεκτρισμού (χονδρεμπορική και λιανική), με γνώμονα το συμφέρον του τελικού καταναλωτή και της οικονομίας που αποτελεί και βασική απαίτηση του Μνημονίου".

"Είναι αυτονόητη η συνέχιση της συνεργασίας μας με την Πολιτεία και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την επίτευξη μακροπρόθεσμης και βιώσιμης λύσης για τη δομή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα", καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας.


Πηγή:www.capital.gr
================================
Νομικά εμπόδια στην πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ σε ιδιώτες
Αντινομίες μεταξύ νομοθεσίας - μνημονίου εντοπίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Πολιτικό και οικονομικό αντίκτυπο σε όλα τα επίπεδα προκαλεί η  απόφαση που έλαβε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την Πέμπτη, αναφορικά με την ύπαρξη μονοπωλίου της ΔΕΗ στη λιγνιτική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι η απόφαση αναδεικνύει αντινομίες μεταξύ ευρωπαϊκής νομοθεσίας και Μνημονίου και ότι αποτελεί «άσο στο μανίκι» της κυβέρνησης στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την τρόικα.
Την ικανοποίησή του για την απόφαση του Δικαστηρίου εξέφρασε με ανακοίνωσή του το σωματείο εργαζομένων της ΔΕΗ «Σπάρτακος».
Υπενθυμίζεται ότι η Κομισιόν είχε ζητήσει με απόφασή της το 2008 να παραχωρηθούν τα ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα λιγνίτη με διαγωνισμούς σε ιδιώτες, στους οποίους δεν θα επιτρεπόταν να συμμετάσχει η ΔΕΗ, ή εναλλακτικά να υποχρεωθεί η ΔΕΗ να πουλήσει το 40% των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής σε ιδιώτες.
Η ρύθμιση αυτή, περί πώλησης λιγνιτικών μονάδων (ή εκχώρησης λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ σε ιδιώτες έπειτα από διαγωνισμούς) έχει περιληφθεί εν τω μεταξύ στο μνημόνιο και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει ήδη ξεκινήσει τη σχετική προετοιμασία.
Η δε πώληση λιγνιτικών μονάδων εξετάζεται στο πλαίσιο τόσο της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όσο και του προγράμματος αποκρατικοποήσεων.
=================================
ΔΕΗ: Τέλος στο φθηνό ρεύμα για εργαζομένους

Εξτρα φόρους εισοδήματος καλούνται να πληρώνουν 55.000 εργαζόμενοι και συνταξιούχοι της ΔΕΗ. Σύμφωνα με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το όφελος που προκύπτει κάθε χρόνο για κάθε υπάλληλο και συνταξιούχο της ΔΕΗ από την παροχή ορισμένης ποσότητας ηλεκτρισμού με μειωμένο τιμολόγιο θεωρείται εισόδημα που πρέπει να φορολογείται με βάση τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, δηλαδή με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, στην οποία ισχύουν συντελεστές φόρου από 10% έως και 45%.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της γνωμοδότησης του ΝΣΚ:
1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ Α.Ε.» παρέχει στους εργαζομένους και συνταξιούχους της ηλεκτρική ενέργεια με τιμολόγιο μειωμένο, σε σύγκριση με αυτό που ισχύει για τους λοιπούς καταναλωτές οικιακής χρήσης. Η εν λόγω παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με μειωμένο τιμολόγιο αποτελεί περιοδική παροχή σε είδος, που συνιστά αντάλλαγμα, το οποίο παρέχεται λόγω της σχέσης εργασίας που συνδέει τη «ΔΕΗ Α.Ε.» με τους εργαζομένους της. Επομένως το όφελος που προκύπτει για τους εργαζομένους της «ΔΕΗ Α.Ε.» από την παροχή μειωμένου τιμολογίου για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες υποκείμενο σε φόρο εισοδήματος, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Τούτο διότι η συγκεκριμένη παροχή:
Δίδεται ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας.
Αποτελεί αμοιβή σε είδος που μπορεί να αποτιμηθεί σε χρήμα.
Καταβάλλεται περιοδικά και
Από τη φύση της δεν προορίζεται να καλύψει δαπάνες, στις οποίες υποβάλλονται οι εργαζόμενοι στην «ΔΕΗ Α.Ε.», για την εκτέλεση της υπηρεσίας που τους έχει ανατεθεί ή την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της. Αυτό επιβεβαιώνεται πλήρως και από το γεγονός ότι η παροχή αυτή χορηγείται όχι μόνον στους εργαζομένους αλλά και στους συνταξιούχους της εταιρείας.
2. Από την άλλη πλευρά δεν υφίσταται άλλη ρητή διάταξη νόμου, η οποία να προβλέπει ότι η ανωτέρω παροχή δεν αποτελεί εισόδημα, ώστε να μην υπόκειται σε φόρο, λαμβανομένης υπόψη και της στενής ερμηνείας των φοροαπαλλακτικών διατάξεων. Άλλωστε, η ως άνω παροχή, η οποία χορηγείται λόγω της σχέσεως εργασίας που συνδέει τη «ΔΕΗ Α.Ε.» με τους υπαλλήλους της, έχει τον χαρακτήρα φορολογητέου εισοδήματος εκ μισθωτών υπηρεσιών, χωρίς ο χαρακτήρας της αυτός να αίρεται από την τυχόν εξ ελευθεριότητος ή μη χορήγησή της.
3. Δεν ασκεί καμιά επιρροή στη φορολόγηση ή μη της παροχής αυτής το παρόν ή το προγενέστερο καθεστώς της νομικής μορφής της «ΔΕΗ Α.Ε.», δεδομένου ότι, κρίσιμο ζήτημα, στην προκειμένη περίπτωση, αποτελεί ο νομικός χαρακτήρας της εν λόγω παροχής, δηλαδή το εάν αποτελεί ή όχι εισόδημα, Συνεπώς εφόσον αποτελεί εισόδημα φορολογείται, κατά τις οικείες διατάξεις που διέπουν τη φορολογία εισοδήματος, αδιακρίτως του νομικού καθεστώτος υπό το οποίο τελεί ο εργοδότης. Το σημείο αυτό του σκεπτικού του ΝΣΚ αφήνει ορθάνοικτο «παράθυρο» στις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών να ζητήσουν αναδρομικά από χιλιάδες εργαζόμενους και συνταξιούχους της ΔΕΗ φόρους εισοδήματος για τα έτη στα οποία η συγκεκριμένη παροχή σε είδος δεν φορολογούνταν.
Το κόστος της παροχής σε είδος
H έκπτωση στα τιμολόγια της ΔEH που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι της επιχείρησης φθάνει κατά μέσον όρο στο 60%-70% του κανονικού τιμολογίου και αφορά σε καταναλώσεις ως 12.500 KWh ετησίως.
Συνολικά υπολογίζεται ότι η ΔEH από το μέτρο αυτό χάνει έσοδα της τάξης των 30-40 εκατ. ευρώ ετη­σίως, ενώ οι δικαιούχοι πλησιάζουν τις 55.000 άτομα, εκ των οποίων περίπου 21.000 εργαζόμενοι και οι υπόλοιποι συνταξιούχοι.
============================
Κρήτη: Έκοψε τα καλώδια της ΔΕΗ για να μειωθεί ο λογαριασμός!

Ένα πρωτοφανές περιστατικό "κλοπής ρεύματος" ήρθς στο φως στην Κρήτη.
Ο μεσαρίτης επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου, σύμφωνα με πληροφορίες του prismanews.gr , είχε φροντίσει να κόψει το καλώδιο που συνέδεε το μετασχηματιστή με το μετρητή ρεύματος της μεγάλης επιχείρησης και με τον τρόπο αυτό κατάφερνε να καταγράφεται η μισή περίπου κατανάλωση του ρεύματος που έκανε.

Το κόλπο του αποκαλύφθηκε όταν πήγε η ΔΕΗ προκειμένου να κάνει την καθιερωμένη μέτρηση. Τότε οι υπάλληλοι διαπίστωσαν ότι η μέτρηση αυτή από την προηγούμενη είχε μεγάλη διαφορά, πράγμα αδικαιολόγητο. Έτσι έλεγξαν την εγκατάσταση του τριφασικού ρεύματος, είδαν τους λογαριασμούς και δεν άργησαν να διαπιστώσουν την απάτη που φαινόταν τόσο από τις κιλοβατόρες όσο και από τα ποσά. Αμέσως κάλεσαν την αστυνομία που συνέλαβε τον επιχειρηματία.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν είχε ιδέα για τα όσα του καταμαρτυρούσαν και ότι απλά είχαν μειωθεί σημαντικά οι λογαριασμοί του ρεύματος της επιχείρησης χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα ύποπτο. Τελικά ασκήθηκε ποινική δίωξη στον πονηρό επιχειρηματία, ορίστηκε δικάσιμος και αφέθηκε ελεύθερος.
===============================

Δεν υπάρχουν σχόλια: