Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

Ανοίγει ο δρόμος για πλήρη έξοδο του Δημοσίου από τη ΔΕΗ«Πράσινο» για έξοδο του Δημοσίου
Η ρύθμιση αυτή αφορά στις εταιρείες ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και ΕΛΤΑ, τον ΟΛΘ, τον ΟΛΠ και όλα τα περιφερειακά λιμάνια

Ανοίγει ο δρόμος για πλήρη έξοδο του Δημοσίου από τη ΔΕΗ
Ανοίγει ο δρόμος για την πλήρη έξοδο του ελληνικού Δημοσίου από μεγάλες κρατικές επιχειρήσεις καθώς, όπως προβλέπεται σε νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών, καταργείται η υποχρέωση να κατέχει κάποιο ελάχιστο ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιό τους.
Η ρύθμιση αυτή αφορά στις εταιρείες ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και ΕΛΤΑ, τον ΟΛΘ, τον ΟΛΠ και όλα τα περιφερειακά λιμάνια.
Παράλληλα καταργείται παλαιότερη διάταξη σύμφωνα με την οποία, για να αγοράσει ιδιώτης επενδυτής πάνω από το 20% του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμων εταιρειών "εθνικής στρατηγικής σημασίας", θα πρέπει να λάβει προγενέστερη έγκριση από τη Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων.
Οπως γίνεται αντιληπτό, πλέον το ελληνικό Δημόσιο μέσω του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων μπορεί να πουλήσει το σύνολο της συμμετοχής του στα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία, των οποίων προγραμματίζεται η πλήρης ιδιωτικοποίηση.
Διατάξεις
Επίσης στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις οι οποίες προβλέπουν τα ακόλουθα:
Στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων μπορούν να μεταβιβάζονται και να περιέχονται χωρίς αντάλλαγμα τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για τη στέγαση υπηρεσιών του Δημοσίου (π.χ. υπουργεία), Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και δημόσιων επιχειρήσεων με στόχο την αξιοποίησή τους.
Επανακαθορίζονται οι γενικές χρήσεις γης στις οποίες μπορούν να υπαχθούν τα δημόσια ακίνητα για την περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίησή τους. Ορίζεται σε 0,2 ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης για την κατηγορία χρήσης γης "παραθεριστικό τουριστικό χωριό".
Επιτρέπεται η παραχώρηση στον επενδυτή της χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας που βρίσκονται προ των εγκαταστάσεών του, με σκοπό τη δημιουργία τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων.
Αυξάνεται η ανώτατη δυνατή διάρκεια του δικαιώματος της επιφανείας από τα 50 στα 99 έτη και παράλληλα καταργείται η δυνατότητα παράτασης του δικαιώματος αυτού (ως τα 80 ή 100 έτη κατά περίπτωση) με μονομερή δήλωση του επενδυτή.
Απαλλοτρίωση
Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση εμπράγματων δικαιωμάτων τρίτων ή ακινήτων εφόσον κρίνεται αναγκαία για την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων ή εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ταμείο.
Ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας η αρμοδιότητα καταγραφής σε ενιαίο Μητρώο όλης της ακίνητης περιουσίας φορέων του Δημοσίου και ειδικότερα υπουργείων, ΝΠΔΔ, δημόσιων οργανισμών κ.λπ.
Κώστας Τσαχάκης
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22770&subid=2&pubid=63720806
===========================

Δεν υπάρχουν σχόλια: