Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2012

2013 με επτά προσαρμογές


Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Νέος Χρόνος αναμένεται χειρότερος!
Ας τον διαψεύσουμε με θετική σκέψη και διάθεση!
2013 ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!

=====================
Μικρότερα περιθώρια κέρδους επιβάλλονται στη ΔΕΗ για το 2013

 
Του Χάρη Φλουδόπουλου

Νέα μειωμένα περιθώρια κέρδους τόσο στη δραστηριότητα της παραγωγής όσο και στην εμπορία ηλεκτρικού ρεύματος, επιβάλλονται στη ΔΕΗ για το 2013, όπως προβλέπεται στην περίφημη εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για τα τιμολόγια του ρεύματος (στην πραγματικότητα η ΡΑΕ καθορίζει το μέσο ανώτατο επιτρεπόμενο έσοδο της ΔΕΗ).

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr η ΡΑΕ προτείνει μέσω της γνωμοδότησής της προς το ΥΠΕΚΑ καταρχάς την απομείωση της εύλογης απόδοσης των μονάδων παραγωγής από 10% σε 5% για το 2013, «δεδομένης της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας της χώρας και τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πελάτες της ΔΕΗ στην αποπληρωμή των λογαριασμών τους».

Αλλά και για τη δραστηριότητα της εμπορίας, η ΡΑΕ προτείνει στη γνωμοδότησή της να υπάρξει σημαντική μείωση από 5% σε 1% του περιθωρίου κέρδους της ΔΕΗ στην εμπορία για το 2013. Σημειώνουμε ότι η ΔΕΗ είχε προτείνει η ίδια να περιοριστεί το περιθώριο κέρδους στη λιανική στο 1,5% αιτούμενη παράλληλα να συνυπολογιστεί στα κόστη της και εκτίμηση για προβλέψεις επισφαλειών ύψους 228 εκατ. ευρώ.

Που αλλού έπεσε "ψαλίδι"

Εκτός όμως από τα περιθώρια κέρδους, η ΡΑΕ περιόρισε σημαντικά τα κόστη της ΔΕΗ συγκριτικά με τα όσα είχε αιτηθεί η επιχείρηση ζητώντας αυξήσεις στα τιμολόγια.

Με βάση τη γνωμοδότηση της ΡΑΕ ως προς τα κόστη της ΔΕΗ το 2013 προτείνονται και αναγνωρίζονται τα εξής:

1) Αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα ανάκτησης του αυξημένου κόστους αγοράς δικαιωμάτων ρύπων. Το ποσό αυτό ανέρχεται στα 500 εκατ. ευρώ με τιμή δικαιωμάτων στα 7 ευρώ ο τόνος. Ωστόσο η ΡΑΕ εκτιμά ότι η ΔΕΗ θα έπρεπε να έχει χρησιμοποιήσει σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό διαθέσιμα εργαλεία διαχείρισης του κόστους αγοράς (προαγορές, δραστηριότητα εμπορίας δικαιωμάτων κλπ) και ως εκ τούτου θεωρεί ότι το κόστος των 500 εκατ. θα μπορούσε να μειωθεί κατά 10%.

2) Παρά τις μισθολογικές μειώσεις το λειτουργικό κόστος της ΔΕΗ εμφανίζεται σταθερό στην παραγωγή και αυξημένο κατά 24% στην εμπορία. Επομένως η ΡΑΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει κίνητρο για επιπλέον μείωση του λειτουργικού κόστους και βάζει 10% στα κόστη της παραγωγής και 15% στα κόστη της εμπορίας (κατά τον υπολογισμό του μέγιστου επιτρεπόμενου εσόδου). 

3) Για την απόδοση της δραστηριότητας της παραγωγής η ΡΑΕ δεν αναγνώρισε την πρόταση να συνυπολογιστούν στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση παλιές πετρελαϊκές μονάδες και η νέα μονάδα αερίου στη Μεγαλόπολη).

4) Στο κόστος λιγνίτη η ΡΑΕ θεωρεί ότι υπάρχουν σαφή περιθώρια βελτίωσης της αποδοτικότητας της δραστηριότητας των ορυχείων καθώς και περιορισμού του κόστους και της απόδοσης των απασχολούμενων κεφαλαίων.

5) Τέλος για το μηχανισμό κάλυψης μεταβλητού κόστους εγκρίνονται για το 2013 300 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί τέλος ότι με αυτές τις επτά προσαρμογές (εάν περιληφθεί και η μείωση στα περιθώρια της παραγωγής και εμπορίας) η ΡΑΕ περιόρισε σημαντικά τα συνολικά λειτουργικά κόστη της ΔΕΗ καθιστώντας εφικτό τον περιορισμό της αύξησης που αιτήθηκε η ΔΕΗ για τα τιμολόγια της χαμηλής τάσης.Πηγή:www.capital.gr
==========================

Δεν υπάρχουν σχόλια: