Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

Ελεγκτή στη ΔΕΗ βάζει η Ρυθμιστική Αρχή 800.000 ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ


 ΕΦΑΠΑΞ: εκταμιεύεται η πρώτη δόση των 60 εκ. ευρώ και στη συνέχεια θα εκταμιευτεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το υπόλοιπο ποσό των 77 εκ. ευρώ από το σύνολο των 137 εκ. €, ενώ από τον προϋπολογισμό του 2013 θα εξοφληθούν οι δικαιούχοι μέχρι τέλος του 2011 για τους οποίους έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης». 

=======================================


ΔΕΗ: Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του 2013
Τον προϋπολογισμό του Ομίλου για το 2013, ενέκρινε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε ο όμιλος.
 Οι παραδοχές του προϋπολογισμού για την τιμή του πετρελαίου Brent και την ισοτιμία €/$ είναι $110/bbl και 1,25 αντίστοιχα, ενώ τα βασικά οικονομικά μεγέθη προβλέπεται να διαμορφωθούν ως ακολούθως:
Έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας : € 6,1 δισ.
Συνολικά Έσοδα : € 6,4 δισ.
Περιθώριο EBITDA : 16,5% - 17%

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του Ομίλου επηρεάζονται, μεταξύ άλλων, από μεταβολές της ισοτιμίας €/$ και των τιμών πετρελαίου, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και δικαιωμάτων CO2, καθώς και από μεταβολές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στο νομοθετικό, ρυθμιστικό και δημοσιονομικό πλαίσιο και από την εξέλιξη των επισφαλειών, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αποκλίσεις από τα μεγέθη του προϋπολογισμού.
Μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου θα έχει ετοιμάσει η ΔΕΗ εναλλακτικά πρότυπα τιμολόγια για τους πελάτες της στη μέση τάση, τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα στο προφίλ των καταναλωτών αυτής της κατηγορίας.
ΔΕΗ: Προκήρυξη διαγωνισμού για Φ/Β στην Κοζάνη
ΔΕΗ: Διαγωνισμός 39 εκατ. για 2 Φ/Β στην Κοζάνη
Στην προκήρυξη ενός διαγωνισμού για δύο φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής ισχύος 15 MW έκαστο, στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονιας, προκήρυξε στις 12/2/2013 η ΔΕΗ Ανανεώσιμες.
=======================
Σκάνδαλο: Πληρώσαμε 3.239.000 ευρώ για εργοστάσιο της ΔΕΗ που δεν υπάρχει!
Για σκανδαλώδη σύμβαση της ΔΕΗ με ιδιωτική κατασκευαστική εταιρεία κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή και ζητά εξηγήσεις από την επιχείρηση για το θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο που περιμένουν να δουν στη Ρόδο.
Συγκεκριμένα, καλούν τη ΔΕΗ να απαντήσει εάν έχει υποστεί οικονομική ζημιά η επιχείρηση από την σύμβαση που υπέγραψε με τον ιδιώτη και αν πληρώνει ποινικές ρήτρες από την καθυστέρηση που παρουσιάστηκε στην αγορά του χώρου στον οποίο ήταν να κατασκευαστεί το εργοστάσιο και στην καθυστέρηση αδειοδότησης για την εκκίνηση των έργων!

Επίσης, ζητούν να μάθουν εάν αληθεύει ότι η ανάδοχος εταιρεία κατασκευής του εργοστασίου, κάνοντας χρήση ειδικής ρήτρας του συμφωνητικού με τη ΔΕΗ ειδοποίηση εγγράφως, ότι εγκαταλείπει οριστικά την κατασκευή του εργοστασίου, ακόμη κι αν βρεθεί λύση, στην χωροθέτηση του χώρου!
Η ΔΕΗ απάντησε όμως λέγοντας ότι βεβαιώνει ότι το 2009 υπέγραψε σύμβαση για την κατασκευή μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ρεύματος στα νότια της Ρόδου! Αλλά δεν είχε εξασφαλίσει το οικόπεδο που θα χτιζόταν το εργοστάσιο!
Αρχικά νοίκιασε τον χώρο για 50 χρόνια και στη συνέχεια τον αγόρασε έναντι 3.239.000 ευρώ! Ενώ είχε ζητήσει την άδεια κατασκευής μονάδας, η πρωτοβουλία πολιτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της Νότιας Ρόδου, έκανε προσφυγή στο συμβούλιο της Επικρατείας και πέτυχε την προσωρινή αναστολή εκτέλεσης των έργων!
=======================
ΣΤΟΧΟΣ ΤΑ ΚΟΣΤΗ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ * 800.000 ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
Ελεγκτή στη ΔΕΗ βάζει η Ρυθμιστική Αρχή
Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
Απ' ευθείας στα τιμολόγια της ΔΕΗ στοχεύει η ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), ενόψει της απελευθέρωσης της αγοράς από τον ερχόμενο Ιούλιο, κινούμενη σε δύο διαφορετικά μέτωπα. Προωθεί, με δικά της κεφάλαια, διαγωνισμό για να ελέγξει τα κόστη της Επιχείρησης και τα περιθώρια μείωσης που υπάρχουν, ενώ ταυτόχρονα συγκροτεί και τις επιτροπές που θα ασχοληθούν με τις δημοπρασίες ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνιτικά και υδροηλεκτρικά εργοστάσια.

Η Ανεξάρτητη Αρχή ζητεί να παίρνει στοιχεία από τη ΔΕΗ για τα κόστη
Η ΡΑΕ αναμένει τις προσφορές των ενδιαφερομένων για το διαγωνισμό -που στοιχίζει στην ανεξάρτητη Αρχή 800.000 ευρώ από δικά της κεφάλαια- μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου. Η ανεξάρτητη Αρχή ενώ ζητά και παίρνει στοιχεία από τη ΔΕΗ μέσω των οποίων έκανε και πρόσφατα προτάσεις στο ΠΕΚΑ για τα τιμολόγια του πρώτου εξαμήνου 2013, δαπανά τώρα ένα σεβαστό ποσόν για να κάνει αναλυτικό κοστολογικό έλεγχο στη Δημόσια (πλην εισηγμένη) Επιχείρηση!

Ο διαγωνισμός για τον κοστολογικό έλεγχο λήγει την ερχόμενη εβδομάδα και η ΡΑΕ δημοσιοποίησε διευκρινίσεις που παρείχε στους διαγωνιζομένους. Από αυτές όμως προκύπτει ότι οι ίδιοι οι υποψήφιοι για το έργο και μάλιστα ξένες εταιρείες απορούν με την απαίτηση να ζητούνται αναλυτικά στοιχεία από τη ΔΕΗ και δείχνουν να αμφιβάλλουν για το αν θα καταφέρουν να τα πάρουν... Αυτό καθώς η ΔΕΗ δεν είναι υποχρεωμένη να δώσει εμπιστευτικά στοιχεία που θίγουν την ανταγωνιστικότητά της, πέραν αυτών που αφορούν όλους, όπως τα δίκτυα διανομής.

Συγκεκριμένα, εταιρεία που ενδιαφέρεται να πάρει το έργο ρώτησε αν θα έχει η ΡΑΕ και ο σύμβουλος που θα προσλάβει τη δυνατότητα και την εντολή να συλλέξουν από τη ΔΕΗ αυτές τις πληροφορίες, δηλαδή από μια εταιρεία που δεν υπόκειται σε ρύθμιση (έλεγχο). Η ΡΑΕ απάντησε ότι έχει πρόσβαση σε στοιχεία σε ρυθμιζόμενους (ελεγχόμενους) οργανισμούς, που περιλαμβάνουν και τη ΔΕΗ.

Ενδιαφερόμενος παρατήρησε ότι η συλλογή συγκεκριμένων στοιχείων που θα οδηγήσουν σε αξιόπιστες προτάσεις για τη μείωση του κόστους, απαιτεί τη συμμετοχή και τη δέσμευση της ΔΕΗ, για να απαντήσει η ΡΑΕ ότι η ΔΕΗ έχει αυτή την υποχρέωση, αλλά η προσέγγιση για το καλύτερο αποτέλεσμα είναι θέμα του συμβούλου που θα πάρει τη δουλειά...

Πρώτες συνεδριάσεις

Εν τω μεταξύ εντός της εβδομάδας αναμένεται να ξεκινήσουν και οι πρώτες συνεδριάσεις των επιτροπών που συγκροτεί η ΡΑΕ για να υποβάλουν προτάσεις για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Στις επιτροπές μετέχουν εκπρόσωποι της Αρχής, υπουργείου ΠΕΚΑ και των θυγατρικών της ΔΕΗ εταιρειών, δηλαδή του λειτουργού της αγοράς ΛΑΓΗΕ και του ανεξάρτητου διαχειριστή ΑΔΜΗΕ. Οι επιτροπές καλούνται να προτείνουν μεταξύ άλλων και τη μέθοδο με την οποία θα καταργηθεί σταδιακά ο μηχανισμός ανάκτησης, που επιβαρύνει το τιμολόγιο, αλλά και τα πιστοποιητικά διαθεσιμότητας.===============================
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ - ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Ξεκίνησε η καταβολή εφάπαξ σε δικαιούχους της ΔΕΗ


Ξεκίνησε από την Δευτέρα η καταβολή της εφάπαξ αποζημίωσης σε δικαιούχους της ΔΕΗ που έχουν αποχωρήσει από την ενεργό υπηρεσία από την άνοιξη του 2010. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Συνταξιούχων ΔΕΗ Πτολεμαΐδας- Εορδαία, Κωνσταντίνο Ανδρεάδη, καλούνται ήδη να αποστείλουν στο ΤΑΥΤΕΚΩ φορολογική ενημερότητα προκειμένου να κατατεθούν τα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό, αφαιρουμένων των κρατήσεων- περικοπών που αποφασίστηκαν με τη δανειακή σύμβαση.
Σημείωσε ότι ήδη ειδοποιούνται οι πρώτοι 170 δικαιούχοι πανελλαδικά στους οποίους θα διατεθεί το ποσό των 60 εκατομμυρίων ευρώ από το υπόλοιπο του προϋπολογισμού του ταμείου από το 2012. «Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με την υπεύθυνη του Υπουργείου Εργασίας κ. Τριανταφύλλου, μας είπε ότι εκταμιεύεται η πρώτη δόση των 60 εκ. ευρώ και στη συνέχεια θα εκταμιευτεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το υπόλοιπο ποσό των 77 εκ. ευρώ από το σύνολο των 137 εκ. €, ενώ από τον προϋπολογισμό του 2013 θα εξοφληθούν οι δικαιούχοι μέχρι τέλος του 2011 για τους οποίους έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης».
Ο κ. Ανδρεάδης υπενθύμισε ότι η καταβολή του εφάπαξ γίνεται με περικοπή ύψους 25% για τους δικαιούχους μέχρι 31/7/2010 και με πρόσθετη περικοπή 3,87% για τους δικαιούχους από 1/8/10 έως 31/12/10, ενώ οι κρατήσεις για τους δικαιούχους από 1/1/11 έως 31/12/11 ανέρχονται στο 30% + 3,84%.
Τόνισε λοιπόν ότι το σωματείο μαζί με την ομοσπονδία έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις περικοπές του εφάπαξ, που έχει κρίνει αντισυνταγματικό το ύψος των περικοπών. Εφιστά λοιπόν την προσοχή στους δικαιούχους, λέγοντας ότι επειδή το ύψος των περικοπών που αποφασίστηκε είναι ιδιαιτέρως υψηλό, θα πρέπει να υπογράψουν ότι το παραλαμβάνουν με την επιφύλαξη άσκησης παντός νομίμου δικαιώματός τους, ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια να προσφύγουν στη συνέχεια στη δικαιοσύνη για τη διεκδίκηση των κρατήσεων του εφάπαξ.
http://www.e-ptolemeos.gr/topics.php?category=7&topic=23334
Ρ.Β.
=================================

«Εξόφληση Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων »Δεν υπάρχουν σχόλια: