Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

Η τιμή που αποφάσισε το διαιτητικό δικαστήριο δεν είναι τα 40,7 ευρώ/MWh όπως έγινε γνωστό, αλλά 36,6 ευρώ/MWh, καθώς στα 40,7 ευρώ/MWh περιλαμβάνονται και άλλα έξοδα που δεν αφορούν τη ΔΕΗ.

 αυτή η διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπες βιομηχανίες  θα φορολογείται ;
==================================


Γενική Συντήρηση της Μονάδας V του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.
==================================
Κορυφώνεται η κόντρα ΔΕΗ – Μυτιληναίου
Μετά την απόφαση που υποχρεώνει την δημόσια επιχείρηση να προμηθεύει ρεύμα τη βιομηχανία με τιμή 40,7 ευρώ/MWh

Φουντώνει ο πόλεμος μεταξύ της ΔΕΗ και του ομίλου Μυτιληναίου μετά την εξαγγελθείσα πρόθεση της ΔΕΗ να καταγγείλει από τις 18 Νοεμβρίου τη μεταξύ τους σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς θεωρεί επιζήμια για αυτήν την τιμή των 40,7 ευρώ/MWh που όρισε η Μόνιμη Διαιτησία

«Η μη συμμόρφωση της ΔΕΗ με την απόφαση της διαιτησίας καταλύει τη συνταγματική νομιμότητα και τους θεσμούς», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο όμιλος Μυτιληναίου και επισημαίνει ότι οι διαιτητές και ο επιδιαιτητής ορίστηκαν με απόλυτη συμφωνία των δύο εταιρειών με κριτήριο το επιστημονικό κύρος και τις εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο και πως τα δύο μέρη είχαν δεσμευτεί πως θα αποδεχθούν την όποια απόφαση.
Από την άλλη πλευρά, με δηλώσεις του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Αρθούρος Ζερβός κάνει λόγο για απόφαση που αδικεί κατάφωρα τη ΔΕΗ αφού την υποχρεώνει να πουλά ρεύμα κάτω του κόστους.

Παράλληλα καταγγέλλει ότι η ΔΕΗ κατέθεσε μελέτη που δείχνει ότι το κόστος λιγνιτικής παραγωγής, πάνω στη οποία βασίστηκε η απόφαση, είναι 62 ευρώ/MWh αλλά το  δικαστήριο έκρινε πως η μελέτη αυτή δεν είναι αξιόπιστη και βασίστηκε σε όσα παρουσίασε ο οικονομικός διευθυντής της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΕ. Ο κ. Ζερβός απειλεί ότι η ΔΕΗ θα καταφύγει στις αρχές ανταγωνισμού της ΕΕ για παράνομη κρατική ενίσχυση.


Aναλυτικά η ανακοίνωση του ομίλου Μυτιληναίου

Η Αλουμίνιον και η ΔΕΗ επέλεξαν από κοινού την προσφυγή στη Μόνιμη Διαιτησία στη ΡΑΕ (άρθρο 37 του ν. 4001/2011) για τη διαμόρφωση των όρων της Σύμβασης Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της Αλουμίνιον από τη ΔΕΗ. Σύμφωνα με το Συνυποσχετικό Προσφυγής στη Μόνιμη Διαιτησία που υπέγραψαν οι δύο εταιρείες το αντικείμενο της διαιτησίας ήταν η επικαιροποίηση των όρων της συμβατικής σχέσης και ο καθορισμός δίκαιου και εύλογου τιμήματος, το οποίο «αφενός να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά κατανάλωσης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ και αφετέρου να καλύπτει τουλάχιστον το κόστος της ΔΕΗ». Οι διαιτητές και ο επιδιαιτητής ορίστηκαν με απόλυτη συμφωνία των δύο εταιρειών με κριτήριο το επιστημονικό κύρος και τις εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο.

Μετά από μία διαδικασία που διήρκεσε άνω των 18 μηνών, κατά την οποία προσκομίστηκαν μελέτες και γνωμοδοτήσεις από ακαδημαϊκούς και διεθνείς οίκους συμβούλων εγνωσμένου κύρους, το συλλογικό Διαιτητικό όργανο για πρώτη φορά εξέτασε το πραγματικό κόστος της ΔΕΗ για την εξυπηρέτηση του φορτίου κατανάλωσης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ και αποφάσισε τεκμηριωμένα ότι η ΔΕΗ υποχρεούται να προμηθεύει με ρεύμα την Αλουμίνιον με τίμημα 40,7 ευρώ /MWh για το σύνολο της ετήσιας κατανάλωσης της Αλουμίνιον, μη συμπεριλαμβανομένων του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ/ΕΤΜΕΑΡ, ΕΦΚ και ΔΕΤΕ. Το εν λόγω τίμημα ισχύει για το διάστημα από 1.7.2010 έως 31.12.2013.

Η μη συμμόρφωση της ΔΕΗ με την ως άνω Διαιτητική Απόφαση, ειδικά λαμβανομένης υπόψη της υπερδεσπόζουσας θέσης αυτής στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και κατά μείζονα λόγο η καταγγελία της σύμβασης, παραβιάζει ευθέως τη διαιτητική απόφαση, τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, καταλύει τη συνταγματική νομιμότητα και τους θεσμούς και δεν είναι δυνατόν να γίνει ανεκτή σε κράτος δικαίου.

Η ανακοίνωση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ κ. Αρθούρου Ζερβού

«Η Απόφαση της διαιτησίας αδικεί κατάφωρα τη ΔΕΗ και την υποχρεώνει να πουλάει ενέργεια κάτω του κόστους.

Η ΔΕΗ ως επιχείρηση δεν μπορεί να το κάνει αυτό και, ως εκ τούτου, το μόνο που μας απομένει είναι η απόφαση που πήραμε, δηλαδή να μην πουλάμε (ενέργεια) στον συγκεκριμένο πελάτη.

Η τιμή που αποφάσισε το διαιτητικό δικαστήριο δεν είναι τα 40,7 ευρώ/MWh όπως έγινε γνωστό, αλλά 36,6 ευρώ/MWh, καθώς στα  40,7 ευρώ/MWh περιλαμβάνονται και άλλα έξοδα που δεν αφορούν τη ΔΕΗ.

Εμείς αναθέσαμε σε έγκυρο ανεξάρτητο σύμβουλο, την εταιρία PWC, να μελετήσει το κόστος ΔΕΗ και το αποτέλεσμα της μελέτης καταθέσαμε στο διαιτητικό δικαστήριο. Σύμφωνα με αυτή, το μεσοσταθμικό κόστος της είναι 72 ευρώ/MWh, ενώ το κόστος λιγνιτικής παραγωγής, πάνω στη οποία βασίστηκε η απόφαση, είναι 62 ευρώ/MWh. To δικαστήριο έκρινε πως η μελέτη αυτή δεν είναι αξιόπιστη και βασίστηκε σε όσα παρουσίασε ο οικονομικός διευθυντής της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΕ.

Θα καταφύγουμε στις αρχές ανταγωνισμού της ΕΕ για παράνομη κρατική ενίσχυση. Θεωρούμε πως η απόφαση είναι σκανδαλώδης και απαράδεκτη, αλλά ωστόσο θα εφαρμόσουμε τη νομιμότητα. Δεν θα κάνουμε «ανταρτοπόλεμο», αλλά παράλληλα θα αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα για να διαφυλάξουμε την ίδια τη ΔΕΗ, τους καταναλωτές, αλλά και το Κράτος, αφού αυτοί ουσιαστικά βλάπτονται από τις απώλειες ύψους 109 εκατομμυρίων  ευρώ που προκαλεί αυτή η απόφαση στη ΔΕΗ».
===========================
ΔΕΗ προς ΑτΕ: «Ή πληρώνεις όσα θέλω ή σε κλείνω»
Σε καταγγελία της σύμβασης με την Αλουμίνιο με ισχύ από τις 18 Νοεμβρίου προχωρά η ΔΕΗ. Επικαλείται την... απόφαση της διαιτησίας η οποία όρισε την τιμή πώλησης του ρεύματος προς τη βιομηχανία. Ζητά την ακύρωσή της.
Σε άμεση καταγγελία της σύμβασης με την Αλουμίνιο προχωρά η ΔΕΗ, όπως αναφέρει ανακοίνωση της επιχείρησης, αντιδρώντας έτσι στην απόφαση της διαιτησίας η οποία όρισε την τιμή με την οποία πρέπει να πουλά το ρεύμα.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

Σε συνέχεια της πρόσφατης Απόφασης (υπ΄αριθμ. 1/2013) της πλειοψηφίας του διαιτητικού δικαστηρίου στη ΡΑΕ, η οποία επιδίκασε τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. καταφανώς κάτω του κόστους, προκαλώντας αναδρομικά μεγάλη οικονομική επιβάρυνση στη ΔΕΗ Α.Ε., το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης αποφάσισε την άμεση καταγγελία της συμβατικής σχέσης με την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ με ισχύ από τις 18 Νοεμβρίου 2013 και απεστάλη σήμερα σχετική δήλωση – καταγγελία.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ ελήφθη ομόφωνα για την προστασία των μειζόνων συμφερόντων της Επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

· Με την απόφαση της πλειοψηφίας του διαιτητικού δικαστηρίου (2 προς 1) η ΔΕΗ πρέπει να προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ σε τιμή κάτω του κόστους επί ζημία της Επιχείρησης.

· Η ΔΕΗ οφείλει να αναλάβει κάθε πρωτοβουλία που θα αποτρέπει τη ζημία των μετόχων της, συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Δημοσίου ως βασικού μετόχου της.

· Η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ επιλεκτικά προς την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ σε τιμή κάτω του κόστους συνιστά στρέβλωση του υγιούς ανταγωνισμού.

· Η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να πράξει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να μην χορηγεί κρατική ενίσχυση που απαγορεύεται από το Εθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο.

Για τους λόγους αυτούς, πέραν της οικονομικής επιβάρυνσης που υφίσταται έως τώρα εκ συμμορφώσεως της προς την απόφαση της πλειοψηφίας του διαιτητικού δικαστηρίου, η ΔΕΗ οφείλει να περιορίσει στο μέτρο του δυνατού την εφεξής ζημία, καθώς και να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα που παρέχει η νομοθεσία για την ακύρωση της εν λόγω απόφασης που λειτουργεί τελικά σε βάρος όλου του Κοινωνικού Συνόλου.
=======================================
Ο κορυφαίος επιχειρηματίας του κόσμου ο Μυτιληναίος!!!του Αριστοτέλη Βασιλάκη

Και όμως ο Μυτιληναίος είναι ο μεγαλύτερος επιχειρηματίας παγκοσμίως. Κατάφερε αυτό που προσπάθησαν και δεν κατάφεραν να υλοποιήσουν, ούτε ο John D. Rockefeller, ούτε η Οικογένεια Rothschild ούτε ο Μπιλ Γκειτς!!!! Για να έρθουμε και στους δικούς μας, αυτό που κατάφερε ο ιδιοκτήτης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, δεν μπόρεσαν να το πετύχουν επιχειρηματίες του διαμετρήματος ενός Αριστοτέλη Ωνάση ή ενός Σταύρου Νιάρχου!!!! Υποθέτω πως ακόμα και ο Αϊνστάιν θα έπεφτε γονυπετής και προσκύναγε το IQ του τεράστιου Βαγγέλη…

Ο άνθρωπος αποτελεί τον «μαγκάιβερ» της παγκόσμιας επιχειρηματικής ελίτ!!! Κατάφερε να περάσει ελέφαντα από την τρύπα της βελόνας. Αν η Ελλάδα ήταν σοβαρή χώρα, ο Βαγγέλης ο Μυτιληναίος θα έπρεπε να γίνει αύριο το πρωί, νέος πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ο «δικός μας» Μπερλουσκόνι… Μια χαψιά θα τους έκανε τους «γκαουλάιτερ» των Βρυξελλών, ο Βαγγέλας…
Ο ένας και μοναδικός, ο ΘΕΟΣ Βαγγέλης Μυτιληναίος κατάφερε να δημιουργήσει μια παγκόσμια πρωτοτυπία στα χρονικά του παγκόσμιου εμπορίου!!! Κατάφερε να αγοράζει ρεύμα από τη ΔΕΗ στη λιανική, μισοτιμής από την τιμή της χονδρικής!!!!!!!!!
Ναι, φίλοι μου ο Ευάγγελος Μυτιληναίος είναι ο άνθρωπος που πέτυχε, εκεί που απέτυχε ακόμα και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός!!!! Θαύμα, εγένετο θαύμα κύριοι!!! Θαύμα θαυμάτων…
Σύμφωνα με απόφαση της πλειοψηφίας της Μόνιμης Επιτροπής Διαιτησίας στη ΡΑΕ, όπου μετά την προκλητική απόφαση της ΡΑΕ που ανάγκαζε τη ΔΕΗ να ηλεκτροδοτεί την εταιρία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ επί ζημία δίνοντάς της το ρεύμα με €42 τη MWh! Δηλαδή σχεδόν στη μισή τιμή από το ανταγωνιστικό κόστος των €72,71 (κόστος που η ίδια η ΡΑΕ έχει αναγνωρίσει στα όρια της υψηλής τάσης), έρχεται τώρα να επιβάλει τιμή σκάνδαλο και πρόκληση σε βάρος του ελληνικού λαού, ακόμη πιο κάτω, στα €40,7!!!!
Το ρεύμα βέβαια που πουλάει η ΔΕΗ στον Μυτιληναίο στη ΛΙΑΝΙΚΗ (!!!!!) με  €40,7 τη MWh, ο ΘΕΟΣ μετά την πουλάει στη ΧΟΝΔΡΙΚΗ με €72,71!!!!!!
Για να το κάνω πιο λιανά να το καταλάβουν οι πάντες… Πάει ο Μυτιληναίος και αγοράζει πορτοκάλια από το μανάβη με 5€ την στιγμή που ο μανάβης τα αγοράζει από τον παραγωγό με 10€!!!!
Κι επειδή νομίζετε, ότι κάνω πλάκα ή ειρωνεύομαι τον Μυτιληναίο, λέω ευθαρσώς ότι κανένα πρόβλημα δεν έχω με τον άνθρωπο. Πέφτω κάτω και τον προσκυνώ ταπεινά… Τα συμφέροντα της εταιρείας του κοίταξε και κατάφερε το ακατόρθωτο!!! Το ζήτημα είναι τι κάνει η ΡΑΕ, το Υπουργείο, ο Πρωθυπουργός, η Αντιπολίτευση!!!! Η ΔΕΗ ΔΕΝ είναι μια απλή ιδιωτική εταιρεία. Είναι η μεγαλύτερη Δημόσια Επιχείρηση της χώρας. Το μεγαλύτερο ασημικό του Δημοσίου. Αυτό που προσπαθούν λυσσαλέα να αγοράσουν οι Γερμανοί εδώ και τόσα χρόνια…
Η συγκεκριμένη απόφαση της Μόνιμης Επιτροπής Διαιτησίας στη ΡΑΕ δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στη ΔΕΗ, σε μια περίοδο που οξύνεται το οικονομικό της πρόβλημα (λόγω της αδυναμίας των καταναλωτών να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους) αφού έρχεται να διαγράψει το χρέος των 131 εκ. €, χαρίζοντας δεκάδες εκ. € στην εταιρία «Αλουμίνιον της Ελλάδος».
Τα γνωστά παπαγαλάκια των κατεστημένων ΜΜΕ, για το συγκεκριμένο ΣΚΑΝΔΑΛΟ δεν θα πουν, ούτε θα γράψουν τίποτε για ευνόητους λόγους, αφού η ΔΕΗ είναι ο μεγάλος ασθενής, τον οποίο θέλουν να κατασπαράξουν και να απομυζήσουν, όλα τα εγχώρια επιχειρηματικά κοράκια, τα οποία ελέγχουν τα μεγάλα ΜΜΕ…

Αριστοτέλης Βασιλάκης
Επειδή όμως εγώ είμαι Έλληνας πολίτης και δικαιούμαι να ξέρω, θέλω να ρωτήσω την ευνομούμενη πολιτεία, το κράτος, τα κόμματα, τον Σαμαρά, τον Τσίπρα, τον Βενιζέλο, οι οποίοι υποτίθεται ότι βρίσκονται εκεί που βρίσκονται για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα του Ελληνικού λαού… Πόσα χρήματα χρωστάει ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας στην Εφορία; Δεν γνωρίζω κάτι, ούτε υπονοώ τίποτα μεμπτό… Αν τη ΔΕΗ και την ΕΥΔΑΠ θέλουν να τις πουλήσουν και αν τελικά καταφέρουν και τις ΞΕΠΟΥΛΗΣΟΥΝ (που πολύ αμφιβάλλω), θα κριθεί και πολιτικά και δικαστικά. Αυτό είναι ΔΕΔΟΜΕΝΟ!!! Αν όμως υπάρχουν επιχειρηματίες που χρωστούν στο Ελληνικό Δημόσιο, δεν υπάρχει ΠΕΔΙΟ και ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ κρίσης. ΧΤΕΣ πρέπει να εισπραχτούν τα χρήματα ή έστω να ρυθμιστούν και να αρχίσουν να πληρώνονται, ειδάλλως ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ. Στο δρόμο που χάραξαν ο Λαυρεντιάδης, ο Ρέστης και ο Μάκαρος ο Ψωμιάδης. Και όποιος Πολιτικός κάνει τα στραβά ΜΑΤΙΑ, παρέα με τον Άκη…
http://freegreece2013.blogspot.gr/2013/11/blog-post.html
=======================================

Δεν υπάρχουν σχόλια: